Haemophilus Influenzae Type b Vaccine[Hib]


  1. Haemophilus Influenzae Type b  ทำให้เกิดโรคอะไร

เชื้อ  Haemophilus Influenzae Type b ทำให้เกิดโรคในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีเด็กจะได้รับเชื้อจากเด็กหรือผู้ใหญ่เชื้อนั้นจะอยู่ที่จมูกหรือคอโดยที่ไม่เกิดอาการอะไร บางครั้งเชื้อกระจายเข้ากระแสเลือด ปอด ข้อทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ปอดบวม คอบวม ทำให้เสียชีวิต

  1. ใครควรได้รับวัคซีน เด็กทุกคนควรได้รับวัคซีนขณะอายุ  2เดือน 4เดือน 6เดือน 12เดือนขึ้นกับชนิดของวัคซีน

อายุที่เริ่มฉีด

ACT-HIB

HIBERIX

2-6เดือน

0,2

0,2,4

7-11เดือน

0,2

0,2

12-24เดือน

เข็มเดียว

เข็มเดียว

ไม่ต้อง booster ในเด็กไทยเด็กอายุมากกว่า 2 ขวบไม่ต้องให้วัคซีนนอกจากเด็กคนนั้นจะมีโรคเลือด ตัดม้าม เคมีบ

 

เพิ่มเพื่อน