วัคซีนป้องกันสมองอักเสบ

 

วัคซีนนี้เตรียมจากสมองของหนูถีบจักร โดยการทำให้เชื้อตายแล้ว

ทำไม่ต้องฉีดวัคซีน 

เมื่อได้รับเชื้อสมองอักเสบเด็กอาจจะเกิดสมองอักเสบซึ่งรุนแรงอาจทำให้สมองพิการหรือเสียชีวิตเชื้อชนิดนี้เป็นไวรัสไม่มียารักษา

ใครควรได้วัคซีน

ผู้ที่อยู่ในถิ่นระบาดขนาดที่ให้เป็นชนิดผงแห้งละลายด้วยตัวทำละลายตามปริมาตรที่กำหนดฉีดเข้าใต้ผิวหนังครั้งละ 1ml SC 2 ครั้งห่างกัน1-2สัปดาห์ และอีก 1ml หลังจากนั้น1ปี ถ้าอยู่ในถิ่นระบาดให้ฉีดอีกครั้งทุก3-4ปีสำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 3 ปีให้ลดขนาดยาเหลือ 0.5 mlสำหรับผู้สูงอายุที่จะเข้าแหล่งระบาดควรจะได้รับวัคซีนอีกหนึ่งเข็มหลังจากเข็มสุดท้าย 1 เดือน

ผลข้างเคียง 

มีอาการปวดแดงและร้อนหลังฉีดอาการเหล่านี้จะหายไปภายใน2-3วัน

ข้อห้ามใช้

ผู้ป่วยที่แพ้ยานี้ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคตับ และโรคไตอย่างรุนแรง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้ป่วยไข้สูง สตรีในระยะตั้งครรภ์ผู้ที่มีอาการปวดเกร็งในระยะเวลา1ปีผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายผู้ป่วยที่มีอาการชัก

ไข้สมองอักเสบ

เพิ่มเพื่อน