วัคซีนป้องกันโปลิโอ

 

วัคซีนมี2ชนิดคือ IPV-inactivated vaccine เชื้อตายแล้วและ OPV-live attenuated vaccine เชื้อยังมีชีวิตแต่อ่อนแรง

ใครควรได้วัคซีน

  1. นักท่องเที่ยวไปที่ที่มีการระบาดของโรค
  2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
  3. ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนซึ่งบุตรได้รับ OPV
  4. เจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยโรคโปลิโอ

ข้อห้ามในการฉีดวัคซีน

  • IPV ห้ามฉีดในคนที่แพ ้neomycin polymixin streptomycin
  • OPV ห้ามในคนที่เคยแพ้วัคซีนนี้มาก่อน ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องควรหลีกเลี่ยงจากเด็กที่ได้OPV 4-6สัปดาห์

จะฉีดวัคซีนเท่าไหร่

  1. IPV ให้3เข็ม เข็มที่2ห่างเข็มแรก4สัปดาห์ เข็มที่3ห่างเข็มที่2 6เดือน

 

เพิ่มเพื่อน