วัคซีนป้องกันไข้สุกใสไข้สุกใส

วัคซีนป้องกันไข้สุกใสไข้สุกใส เป็นเชื้อไวรัสชื่อ Varicellame ทำให้เกิดไข้และตุ่มน้ำตามตัวซึ่งเชื้อนี้จะไปหลบในปมประสาทเมื่ออายุมากขึ้นภูมิของร่างกายอ่อนแอลงจึงเกิดงูสวัด [Herpes zoster]

เชื้อนี้ติดต่อทางน้ำลายขณะจามหรือไอหรือจากการสัมผัสกับผื่นจะติดต่อหลังจากมีผื่นแล้ว2-6วันหลังจากรับเชื้อแล้ว13-17วันจึงเกิดโรค

โรคไข้สุกใสมีโรคแทรกซ้อนหรือไม่

โดยทั่วไปไม่ค่อยมีโรคแทรกซ้อนอาจจะมีปอดบวมหรือติดเชื้อที่ผิวหนัง ถ้าเชื้อนี้เกิดในผู้ใหญ่ผื่นจะเกิดมากและไข้จะอยู่นานและเกิดโรคแทรกซ้อนปอดบวมได้สูง หากติดเชื้อนี้ขณะตั้งครรภ์อาจทำให้เด็กเกิดมาพิการได้

ใครควรได้วัคซีนป้องกันไข้สุกใส

บุคคลในกลุ่มเสี่ยงซึ่งไม่เคยฉีดวัคซีนและไม่เคยเป็นโรคนี้มาก่อนหรือเจาะเลือดแล้วไม่มีภูมิคุ้มกันได้แก่

  1. เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
  2. ญาติที่ต้องดูแลผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  3. บุคคลซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น ครู ทหาร นักโทษ นักท่องเที่ยว หญิงวัยเจริญพันธ์

ใครบ้างที่ไม่ควรฉีดวัคซีน

  1. หญิงตั้งครรภ์
  2. ผู้ป่วยที่แพ้ gelatin,neomycin
  3. โรคเอดส์หรือผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
  4. คนซึ่งได้เลือด หรือ immunoglobulinไม่เกิน5เดือน
  5. ผู้ป่วยวัณโรคที่ยังไม่ได้รักษา

จะฉีดเท่าไร

  • เด็กอายุน้อยกว่า13ปีฉีดเข็มเดียว
  • อายุมากกว่า13ปีฉีด2เข็มห่างกัน1เดือน

0.5ml ใต้ผิวหนัง[sc] คุณผู้หญิงต้องคุมกำเนิดต่ออีก3เดือนหลังจากฉีด

ไข้สุกใส โรคหัด หัดเยอรมัน ไข้เลือดออก

เพิ่มเพื่อน