วัคซีนป้องกันไข้กาฬหลังแอ่น

เชื้อไข้กาฬหลังแอ่นทำให้เกิดโรคอะไร

เกิดจากเชื้อ Neisseria meningitidis ในประเทศไทยเป็นsorogroup  A,B และ อื่นๆคิดเป็นสัดส่วน19.5%  53.7% และ26.8%ตามลำดับทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบซึ่งมีอัตราการตาย13% และโลหิตเป็นพิษมีอัตราการตาย11% มักเกิดในอายุ3-12 เดือน

โรคไข้กาฬหลังแอ่น

ใครควรได้วัคซีนป้องกันไข้กาฬหลังแอ่น

 1. เด็กอายุมากกว่า2ขวบในขณะที่มีการระบาดของเชื้อ เด็กอายุ3-18เดือนในช่วงระบาดอาจฉีด2เข็มห่างกัน3เดือน
 2. ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูงเช่นผู้ถูกตัดม้าม
 3. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ต้องสัมผัสกับเชื้อ
 4. บุคคลที่ๆจะไปถิ่นระบาด

หลังฉีดจะมีภูมิอยู่ไม่เกิน3ปีภูมิจะเริ่มขึ้น7-10วัน

ขนาดวัคซีนที่ให้

ให้ 0.5ml SCที่ แขนหรือก้น ไม่ควรให้วัคซีนในคนท้อง

การให้ยาปฏิชีวนะในผู้ที่สัมผัสโรค

ผู้ที่สัมผัสโรคได้แก่

 1. สมาชิกในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันเกิน25ชมต่อสัปดาห์
 2. เจ้าหน้าที่ที่ดูแล
 3. ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดเช่นจูบ การเป่าปากช่วยชีวิต การใช่ท่อช่วยหายใจ

ยาที่ให้มีอะไรบ้าง

 1. Rifampicin 600mg วันละ2ครั้งเป็นเวลา2วัน 10มก./กก.สำหรับเด็กอายุ1-12ปี 5มก./กก.สำหรับเด็กอายุ3-11เดือน
 2. Ciprofloxacin 500mgวันละครั้ง
 3. Ceftriazone 250mg IMเป็นทางเลือกในกรณีที่ไม่สามารถใช้ rifampicin

วัคซีนนี้ในประเทศไทยยังไม่ควรมีการใช้วัคซีนป้องกันไข้กาฬเนื่องจากวัคซีนที่มีอยู่ปัจจุบัน ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อชนิดที่มีอยู่ เพราะวัคซีนที่มีอยู่ต่อต้านได้เฉพาะ serogroup A,C,Y W-135

ชนิดของวัคซีน

วัคซีนมีอยู่สองชนิดได้แก่

 1. Meningococcal C conjugate vaccine ป้องกันได้เฉพาะชนิด C เท่านั้น และภูมิคุ้มกันจะอยู่ตลอดชีวิต เหมาะสำหรับคนกลุ่มนี้
 • เด็กอายุ 12ปี
 • ผู้ที่เคยติดเชื้อไข้กาฬหลังแอ่น
 • ผู้ที่ตัดม้าม หรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 1. Meningococcal polysaccharide vaccine ใช้ป้องกันเชื้อชนิด meningococcus (types A, C, W, and Y) แต่ภูมิคุ้มกันจะอยู่แค่ 3 ปีเหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่จะท่องเที่ยวไปในแหล่งที่มีการระบาด
 • ผู้ที่ถูกตัดม้ามหรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • ในช่วงที่มีการระบาดของโรค

 

เพิ่มเพื่อน