หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การรักษาริดสีดวงทวารที่มีข้อแทรกซ้อน 

โรคแทรกซ้อนที่พบบ่อยนอกจากเลือดออกได้แก่  strangulation ของริดสีดวงทวารภายในและ thrombosis ของริดสีดวงทวารภายนอก  ที่มีลักษณะสำคัญที่แตกต่างออกไป  และมีวิธีการรักษาเฉพาะเจาะจงบางอย่าง  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

Strangulated internal hemorrhoid

อาการของโรคริดสีดวงทวาร   

มีก้อนเจ็บที่ขอบทวาร  โตขึ้นเร็วใน 24 ชั่วโมงแรกและเจ็บมากในระยะเวลา  5-7 วันแรก  จากนั้นอาการเจ็บและก้อนจะค่อยทุเลา  และหายเป็นปกติหรือเกือบปกติประมาณ 2 สัปดาห์ไปแล้ว  ระหว่างนั้นจะมีน้ำเมือกไหลและมีเลือดซึม  และถ่ายลำบาก  ผู้ป่วยจะเคยหรือไม่เคยมีประวัติของริดสีดวงทวารมาก่อนก็ได้

การวินิจฉัยริดสีดวงทวาร

การรักษาริดสีดวงทวาร

การถ่างขยายทวารหนัก

วัตถุประสงค์  เพื่อลดการบีบรัด หรือเกร็งของกล้ามเนื้อผนังทวารหนัก  คลายการปิดกั้นการไหลเวียนกลับของเลือดในหัวริดสีดวง  ทำให้หัวริดสีดวงยุบลงการเตรียมการ

การทำ

การดูแลหลังทำ

ผลข้างเคียง 

Thrombosed external hemorrhoids

อาการริดสีดวงทวาร

มีก้อนเจ็บที่ขอบทวาร  เจ็บมากในระยะแรกและจะค่อยทุเลา  บางครั้งมีเลือดออกประมาณวันที่ 7-10 เพราะก้อนเลือดแตกออกมา 

การวินิจฉัยริดสีดวงทวาร

การรักษาริดสีดวงทวาร 

โรคริดสีดวง | การดูแลตัวเอง | การรักษาโรคริดสีดวง | การรักษาโรคริดสีดวงที่มีโรคแทรกซ้อน