การรักษาริดสีดวงทวารที่มีข้อแทรกซ้อน 

โรคแทรกซ้อนที่พบบ่อยนอกจากเลือดออกได้แก่  strangulation ของริดสีดวงทวารภายในและ thrombosis ของริดสีดวงทวารภายนอก  ที่มีลักษณะสำคัญที่แตกต่างออกไป  และมีวิธีการรักษาเฉพาะเจาะจงบางอย่าง  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

Strangulated internal hemorrhoid

อาการของโรคริดสีดวงทวาร   

มีก้อนเจ็บที่ขอบทวาร  โตขึ้นเร็วใน 24 ชั่วโมงแรกและเจ็บมากในระยะเวลา  5-7 วันแรก  จากนั้นอาการเจ็บและก้อนจะค่อยทุเลา  และหายเป็นปกติหรือเกือบปกติประมาณ 2 สัปดาห์ไปแล้ว  ระหว่างนั้นจะมีน้ำเมือกไหลและมีเลือดซึม  และถ่ายลำบาก  ผู้ป่วยจะเคยหรือไม่เคยมีประวัติของริดสีดวงทวารมาก่อนก็ได้

การวินิจฉัยริดสีดวงทวาร

 1. โดยการดูที่ขอบทวาร
 2. ใช้นิ้วสอดในทวารหนัก (PR) แต่ไม่ควรทำถ้าผู้ป่วยเจ็บมาก
 3. การตรวจด้วย proctoscope ไม่จำเป็นเพื่อการวินิจฉัย

การรักษาริดสีดวงทวาร

 1. ระดับทั่วไป การรักษาระดับนี้อาจใช้เป็นการรักษาหลักได้  วิธีการเช่นเดียวกับการรักษาระดับทั่วไปของริดสีดวงทวาร   และมีเพิ่มเติมดังนี้
  1. ยาแก้ปวด
  2. ประคบบริเวณที่บวมด้วยความเย็น
  3. นั่งบนห่วงยาง
  4. ยาทา
 2. การรักษาอื่น ได้แก่ การผ่าตัด (เช่นเดียวกับในการรักษาริดสีดวงที่ไม่อักเสบ) และการถ่างขยายทวารหนัก

การถ่างขยายทวารหนัก

วัตถุประสงค์  เพื่อลดการบีบรัด หรือเกร็งของกล้ามเนื้อผนังทวารหนัก  คลายการปิดกั้นการไหลเวียนกลับของเลือดในหัวริดสีดวง  ทำให้หัวริดสีดวงยุบลงการเตรียมการ

 1. ต้องดมยาสลบ หรือฉีดยาไขสันหลัง ดังนั้น จำเป็นต้องทำในสถานพยาบาลที่ มีห้องผ่าตัด  มีห้องพักฟื้น มีวิสัญญีแพทย์หรือพยาบาล
 2. เตรียมความพร้อมในการวางยาสลบ  และการตรวจทางห้องปฏิบัติการตามความ เหมาะสม

การทำ

 1. หลังจากได้รับ ยาสลบแล้ว ผู้ป่วยนอนในท่าตะแคง งอเข่าชิดหน้าอก
 2. ใช้นิ้วมือขยายทวารหนัก ออกไปทางด้านข้างทั้งสองด้าน จนในที่สุดสามารถสอดนิ้วมือเข้าไปได้ข้างละ 4 นิ้ว
 3. เมื่อเสร็จอาจใส่ ฟองน้ำหนา ๆ ไว้ในทวารหนัก ประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อลดการบวม

การดูแลหลังทำ

 1. ดูแลหลังการวางยาสลบตามแนวปฏิบัติปกติ
 2. ให้การรักษาในระดับทั่วไป (3.1)
 3. ไม่ควรอยู่โรงพยาบาล เกิน 2 วัน หลังทำ ถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ

ผลข้างเคียง 

 1. อาจมีปัญหาปัสสาวะ ลำบากชั่วคราว
 2. อาจกลั้นอุจจาระไม่ได้ปกติชั่วคราว

Thrombosed external hemorrhoids

อาการริดสีดวงทวาร

มีก้อนเจ็บที่ขอบทวาร  เจ็บมากในระยะแรกและจะค่อยทุเลา  บางครั้งมีเลือดออกประมาณวันที่ 7-10 เพราะก้อนเลือดแตกออกมา 

การวินิจฉัยริดสีดวงทวาร

 1. เห็นเป็นก้อนเล็ก สีคล้ำใต้ผิวหนังขอบทวาร  ผิวหนังเหนือก้อนบวม
 2. คลำก้อนได้แข็ง  กลิ้งได้ เจ็บมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดและระยะเวลา
 3. ควรใช้นิ้วมือสอดตรวจภายในทวารหนัก เพื่อแยกโรคอื่น

การรักษาริดสีดวงทวาร 

 1. ระดับทั่วไป  เช่นเดียวกับการรักษาริดสีดวง  ซึ่งใช้เป็นการรักษาร่วมกับการรักษาวิธีอื่น
 2. ผ่าเอาก้อน thrombus ออก  โดยใช้ยาชาเฉพาะที่ฉีดช่วย
 3. ตัดเอาก้อน thrombus และผิวหนังที่บวมเหนือก้อนออก  และเย็บขอบแผล  ใช้ยาชาเฉพาะที่ฉีดช่วย

โรคริดสีดวง | การดูแลตัวเอง | การรักษาโรคริดสีดวง | การรักษาโรคริดสีดวงที่มีโรคแทรกซ้อน