ปอดบวมจากเชื้อ Klebsiella Pneumonia


Klebsiella Pneumonia


ปอดบวมจากเชื้อ Klebsiella Pneumonia

เป็นการอักเสบของปอดจากเชื้อ Klebsiella  มักเป็นกับผู้ป่วยอายุระหว่าง 40-60 ปี มักเป็นในผู้ที่ดื่มสุราเรื้อรัง โรคประจำตัว เป็นโรคที่มีอัตราการตายสูง

อาการ เหมือนอาการปอดบวมแต่อาการจะเกิดขึ้นทันทีมีอาการหนักกว่า เสมหะเป็นมูกเหนียว มีเลือดปน

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

  • เหมือนปอดอักเสบจากติดเชื้อแบคทีเรีย
  • การตรวจย้อมเสมหะจะพบแท่งสีแดง รูปร่างอ้วน สั้น แคปซูลหนา

การรักษา

แพทย์จะพิจารณาเลือกยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม

เพิ่มเพื่อน