ปอดอักเสบจากเชื้อ Pneumocystis carinii


Pneumocystis carinii อ่านเพิ่มที่นี่

เป็นการอักเสบที่เกิดจากเชื้อราที่เรียกว่า Pneumocystis carinii มักเกิดปอดอักเสบในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่นมะเร็ง ผู้ป่วยที่ได้เคมีบำบัด โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเอดส์

อาการ

ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันเมื่อได้รับเชื้อนี้จะมีไข้ หายใจเหนื่อย ไอไม่มีเสมหะเป็นนานหลายสัปดาห์ บางรายอาจจะเป็นไม่กี่วันก็เป็นมาก ผู้ป่วยจะได้รับเชื้อนี้จากอากาศเป็นการอักเสบที่เกิดจากเชื้อราที่เรียกว่า Pneumocystis carinii มักเกิดปอดอักเสบในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่นมะเร็ง ผู้ป่วยที่ได้เคมีบำบัด โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเอดส์

อาการ

ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันเมื่อได้รับเชื้อนี้จะมีไข้ หายใจเหนื่อย ไอไม่มีเสมหะเป็นนานหลายสัปดาห์ บางรายอาจจะเป็นไม่กี่วันก็เป็นมาก ผู้ป่วยจะได้รับเชื้อนี้จากอากาศ

การวินิจฉัย

  • X-ray ปอดจะพบมีการอักเสบของปอดทั้งสองข้างโดยเฉพาะบริเวณขั้วปอด แต่X-ray ปอด อาจจะปกติก็ได้
  • ย้อมเสมหะพบตัวเชื้อ

การรักษา

ยาที่ใช้ได้แก่ trimethoprim/sulfamethazole

การป้องกัน

สำหรับผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น โรคเอดส์ เมื่อแพทย์ตรวจพบว่าผลเลือด CD4 น้อยกว่า 200 หรือผู้ป่วยมีไข้เกิน 38ํ  เกิน 2 สัปดาห์ แพทย์อาจจะให้ยา trimethoprim/sulfamethazole เพื่อป้องกัน

เคยเป็นโรคนี้แล้วจะเป็นซ้ำอีกหรือไม่

ท่านสามารถเป็นซ้ำได้อีก หากเข้าเกณฑ์ก็สามารถรับยาเพื่อป้องกันโรคได้

ผู้ป่วยเอดส์ไม่ควรได้รับยาป้องกันโรค Pneumocystis cariniiในกรณีไหน

  • ผู้ป่วยรายนั้นไม่เคยเป็น PCP มาก่อน
  • CD4 มากกว่า 200 เป็นเวลา 3-6 เดือน
  • ผลเลือดพบเชื้อไวรัสเอดส์ในเลือดน้อย

back

   

เพิ่มเพื่อน