ปอดอักเสบจากเชื้อ Staphylococcal pneumonia


เป็นการอักเสบของปอดที่เกิดจากเชื้อ Staphylococcus aureus มักพบในผู้ป่วยที่ฉีดยาเสพติดเข้าทางเส้นเลือด เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลนาน หรือต้องเจาะคอช่วยหายใจ หรือเป็นตามหลังไข้หวัดใหญ่เชื้อสามารถเข้ากระแสเลือด 2 ทางคือ

  • ทางการหายใจ จากการสูดดม หรือสำลักเอาเชื้อลงในหลอดลม

    ตรวจเสมหะจะพบเชื้ออยู่เป็นคุ่ สีน้ำเงิน

  • ทางกระแสโลหิต โดยมีการอักเสบติดเชื้อที่อื่น เช่นผิวหนัง เชื้อจะมาตามกระแสเลือดแล้วไปสู่ปอด

อาการ จะเป็นรุนแรงกว่าปอดอักเสบทั่วไป ผู้ป่วยจะหอบมาก มีอาการเขียว

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

  • การตรวจเลือด จะพบว่ามีจำนวนเม็ดเลือดขาวสูงขึ้น 15,000-30,000/ลบ.มม
  • ตรวจเสมหะอาจย้อมเจอเชื้อ
  • การเพาะเลี้ยงเชื้อจากโลหิต

การรักษา

  • ให้ยากลุ่ม cloxacillin
  • พบโรคแทรกซ้อนได้บ่อยได้แก่ น้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด หนองในช่องเยื่อหุ้มปอด pneumothorax

เพิ่มเพื่อน