ปอดบวมจากเชื้อ Pneumococcal Pneumonia


 

เป็นการอักเสบของปอดที่เกิดจากเชื้อ Diplococcus pneumoniae ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุด เชื้อนี้อาจจะให้เกิดปอดอักเสบในคนปกติหรือมีโรคประจำตัว ส่วนใหญ่พบของผู้ป่วยจะอยู่ในวัยหนุ่มสาวหรือกลางคน

อาการเหมือนผู้ป่วยปอดบวม

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

  • การตรวจเลือด จะพบว่ามีจำนวนเม็ดเลือดขาวสูงขึ้น 15,000-30,000/ลบ.มม
  • ตรวจเสมหะอาจย้อมเจอเชื้อ
  • การเพาะเลี้ยงเชื้อจากโลหิต

การรักษา

  • ให้ยา penicillin ไข้จะลงใน 12-24 ชั่วโมง
  • ภาพรังสีทรวงอกจะต้องใช้เวลา 2-3 สัปดาห์จึงกลับคืนปกติ

การป้องกัน

โดยการฉีดวัคซีนป้องกัน

เพิ่มเพื่อน