ปอดบวมจากเชื้อ Legionnaires'pneumonia


Legionnaires'pneumonia

เป็นปอดบวมที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเป็นแท่ง ย้อมติดสีแดง ชื่อ Legionella pneumophila เชื้อนี้จะเข้าสู่ร่างกายโดยทางเดินหายใจ โดยเชื้อนี้จะอยู่ตามอ่างอาบน้ำ ฝักบัว เครื่องทำความเย็นทำให้เกิดการอักเสบของปอดเฉพาะกลีบ เชื้อนี้ไม่ติดต่อจากคนไปสู่คนการย้อมหาเชื้อด้วยวิธีธรรมดามักจะไม่พบเชื้อ ต้องย้อมวิธีพิเศษอาการเหมือนโรคปอดบวม แต่มีลักษณะพิเศษคือ ผู้ป่วยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้อง ท้องเดิน และมีเลือดออกทางเดินอาหาร ทางระบบประสาทจะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เดินเซ ความจำเสื่อม ซึม สับสน

การวินิจฉัยโรค ปอดบวมจากเชื้อ Legionnaires'pneumonia

ให้สงสัยว่าจะเป็นโรคนี้ในกรณีดังต่อไปนี้

  • การย้อมเสมหะไม่พบเชื้อที่อาจเป็นสาเหตุของปอดอักเสบ
  • มีอาการทางระบบประสาท เช่น ความจำเลอะเลือน ซึม เพ้อ และกล้ามเนื้ออ่อนแรง
  • ผู้ป่วยมีอาการทรุดอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะได้รับการรักษาอย่างเต็มที่

การรักษา ปอดบวมจากเชื้อ Legionnaires'pneumonia

ยาที่ได้ผลดีคือ erythromycin

เพิ่มเพื่อน