jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

อาหารสำหรับผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง

ไขมันสูงเป็นโรคร่วมที่มักจะพบร่วมกับโรคเบาหวาน นอกจากนั้นยังทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้น การควบคุมอาหารจะทำให้ไขมันในเลือดลดต่ำลง

โรคเบาหวานและไขมันในเลือดสูง

การกำหนดอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง

จุดประสงค์เพื่อลดไขมันที่สูง และเพิ่ม HDL

ไขมันในเลือดสูง

ค่าไขมันที่สูง การรักษาไขมันในเลือดสูง