การตรวจร่างกายผู้ป่วยความดันโลหิตสูง


การตรวจร่างกายผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

การตรวจร่างกายมีจุดประสงค์ คือ

 • การวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงให้ถูกต้อง
 • ตรวจวัดระดับความดันโลหิตปัจจุบัน
 • ตรวจหาสาเหตุของความดันโลหิตสูง
 • และประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด CVD อย่างละเอียด

ควรตรวจวัดความดันโลหิตทั้ง 2 แขน หากพบและตรวจยืนยันแล้วว่าความดันโลหิตตัวบนต่างกันมากกว่า 20 มม.ปรอท และ/หรือความดันโลหิตตัวล่าง DBP ต่างกันมากกว่า 10 มม.ปรอท ควรตรวจหาความปกติของหลอดเลือด

ผู้ป่วยทุกรายควรตรวจโดยการฟังที่ carotid artery, หัวใจและหลอดเลือดแดงที่ไต หากได้ยินเสียงฟู murmur บริเวณดังกล่าวควรตรวจค้นต่อด้วย carotid ultrasound, echocardiography, renal vascular ultrasound ตามลำดับ วัดส่วนสูง, น้าหนัก, เส้นรอบเอวในท่ายืนและคานวณ body mass index (BMI) คลำชีพจรขณะพักและฟังการเต้นของหัวใจซึ่งอาจพบการเต้นของหัวใจผิดปกติ arrhythmia เช่น หัวใจเต้นสั่นพริ้วAF หากการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นบ่งชี้ถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ

การตรวจร่างกายจะตรวจหา

 1. ความดันโลหิตสูงทุติยภูมิ,
 2. การเสื่อมของอวัยวะ
 3. โรคอ้วน


1การตรวจร่างกายที่แสดงที่บ่งชี้ว่าอาจเป็นความดันโลหิตสูงทุติยภูมิ

 • โรค Cushing syndrome หรือโรคต่อมหมวกไต

อาจจะเกิดเนื้องอกของต่อมหมวกไตเองที่ผลิตฮอร์โมนมาก หรืออาจจะเกิดจากซื้อยาที่มีส่วนผสมของ steroid หรือเกิดจากการรักษาด้วยยา steroid อาการแสดงของ Cushing syndrome

หน้ากลมเหมือนดวงจันทร์ ผิวหน้าจะบางและเห็นเส้นเลือด
มีการสะสมไขมันที่ต้นคอด้านหลัง
ผิวหนังมีการแตกเหมือนผิวหน้าท้องแตกของคนตั้งครรภ์
มีขนขึ้นมากกว่าปรกติ


 • phaeochromocytoma

เป็นเนื้องอกที่สร้างฮอร์โมนทำให้มีความดันสูง ใจสั่น เหงื่อออก ลักษณะจาเพาะของผิวหนังที่พบใน neurofibromatosis (pheochromocytoma)

มีตุ่มๆอยู่ใต้ผิวหนัง
มีผื่นสีออกน้ำตาลที่ผิวหนัง
 • การคลำไตเพราะหากไตโตทำให้คิดถึงโรค Polycystic kidned
 • การฟังเสียงฟูที่หน้าท้อง หากได้ยินก็จะสงสัยว่าความดันโลหิตสูงเกิดจากหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงไตตีบ renovascular hypertension
 • ฟังเสียงหัวใจหากได้ยินเสียงฟู่ก็อาจจะเป็นโรคของหลอดเลือด (aortic coarctation, aortic disease, โรคของหลอดเลือดแขน)
 • คลำชีพขจรืี่เท้า หากทั้งสองข้างไม่เท่ากันหรือมาช้าก็อาจจะเป็นโรคของหลอดเลือด (aortic coarctaton, aortic disease, โรคของหลอดเลือดแดงที่ขา)

2การตรวจหาว่าอวัยวะเสียหายจากความดันโลหิตสูง

 • สมอง แพทย์จะฟังเสียงฟู่ที่หลอดเลือดแดงที่คอ หากได้ยินแสดงว่าหลอดเลือดตีบ แพทย์จะตรวจดูกำลังและความรู้สึกของแขนขา
 • ตา แพทย์จะส่องดูจอภาพ retina เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด
 • หัวใจ แพทย์จะตรวจว่าหัวใจโตหรือไม่ มีลักษณะหัวใจวายหรือไม่ เท้าบวมหรือไม่ หัวใจเต้นผิดปกติหรือไม่
 • หลอดเลือดแดง แพทย์จะคลำหลอดเลือดที่หลังเท้าทั้งสองข้าง หากแรงไม่เท่ากัน เย็นปลายมือปลายเท้า ก็อาจจะเกิดหลอดเลือดแดงตีบ
 • สมอง พบ motor หรือ sensory deficit

3หลักฐานของโรคอ้วน

 • ชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง
 • คานวณ BMI
 • วัดเส้นรอบเอวในท่ายืนที่ระดับกึ่งกลางระหว่างขอบชายโครงและขอบ iliac crest วัดรอบเอวเพื่อดูว่าเป็นโรคอ้วนลงพุงหรือไม่ คำนวณดัชนีมวลกาย
 • ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
  การวินิจฉัยโรค