การวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจาดขาดเลือด


เกณฑ์ในการวินิจฉัยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดขององค์การอนามัยโรคกำหนดไว้ว่าอย่างน้อยต้องมีสองในสามข้อ ซึ่งประกอบด้วย

  1. อาการเจ็บหน้าอกซึ่งเข้าได้กับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซึ่งเจ็บนาน20 นาที เจ็บถี่ เจ็บนาน อมยาหรือพักแล้วไม่หายปวด อ่านอาการเจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเพิ่มเติมที่นี่
  2. มีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  3. เจาะเลือดพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเอ็นไซม์ที่หลั่งจากหัวใจ ( cardiac enzyme) คลิกที่นี่
  4. นอกจากนั้นยังจำเป็นต้องตรวจพิเศษเพื่อประเมินการทำงานของหัวใจ อ่านการตรวจพิเศษสำหรับโรคหัวใจ

 

กลุ่มที่เสี่ยงต่อโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด การรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด