หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน


กลุ่มที่เสี่ยงต่อการกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากขาดเลือด

ได้มีการศึกษาผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอกและเป็นชนิด unstable angina ทั้งหมดประมาณ 3000 ครั้ง โรงพยาบาลที่เข้าร่วมในการศึกษา 35 โรงพบว่าผู้ป่วยเหล่านี้จะมีลักษณะดังต่อไปนี้

อาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด การวินิจฉัย

เพิ่มเพื่อน