Neutrophilia

จำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด Neutrophil สูงหมายถึงการที่เรานับจำนวนเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลในเลือดสูงขึ้น การที่เลือดสูงขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการทเซลล์ที่ผนังหลอดเลือดเคลื่อนเข้าสู่กระแสเลือดที่เรียกว่า Shift neutrophilia โดยที่จำนวนเม็ดเลือด neutrophil ทั้งหมดไม่ได้เพิ่มขึ้น สำหรับ Neutrophilia ที่แท้จริงจะเกิดจากไขกระดูกสร้างเซลล์ neutrophil เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปัจจัยมากระตุ้น

การสร้างเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น และการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาว neutrophil มายังบริเวณที่เกิดโรคเป็นกลไกที่สำคัญในการต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอม

สาเหตุของ Neutrophilia

การติดเชื้อ

การติดเชื้อนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส เป็นฝี หนอง ไส้ติ่งอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ ถุงน้ำดีอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เยื่อบุช่องท้องอักเสบ การติดเชื้อเหล่านี้จะทำให้เกิดการสร้างเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรค

การอักเสบที่ไม่ใช่เกิดจากการติดเชื้อ

เช่นการมีแผลไฟไหม้ ภาวะหลังผ่าตัด โรคหอบหืด กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคเกาต์ ไตอักเสบ โรครูมาติก แผนภูมิแพ้จากการสูบบุหรี่ภูมิศาสตร์ทำให้เม็ดเลือดขาวลดสิวเพิ่มขึ้น

  • ผู้ที่แผลไฟไหม้รุนแรงมักจะมีเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น และมีตัวอ่อนของ neutrophil เพิ่มขึ้นในกระแสเลือด
  • หลังผ่าตัดเม็ดเลือดขาว neutrophil จะเพิ่มขึ้น 12-36 ชั่วโมงหลังผ่าตัดเนื่องจากมีการหลังของฮอร์โมนเพิ่มขึ้น
  • ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายจากขาดเลือดจะมีการหลั่งสารเคมีที่ทำให้เม็ดเลือด neutrophilเพิ่มขึ้น 24 ชั่วโมงหลังจากเกิดอาการ

โรคทาง Metabolic

การได้รับสารพิษ Poisoning

  • Neutrophilia เม็ดเลือด neutrophil เพิ่มในภาวะที่มีสารพิษ เช่นสารตะกั่ว สารปรอท ยา digitalis สัตว์มีพิษกัด insect venoms โดยที่เม็ดเลือดขาวอาจจะเพิ่มมากถึง 20000 เซลล์

ภาวะเลือดออก

  • ภาวะที่มีเลือดออกเฉียบพลันโดยเฉพาะเลือดออกใน ช่องท้อง ช่องเยื่อหุ้มปอด ข้อ ในสมอง มักจะพบว่าเม็ดเลือดขาวเพิ่มมากขึ้น และมีจำนวน neutrophil เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากมีการหลั่งฮอร์โมน
  • ในช่วง 1-3 ชั่วโมงแรกเม็ดเลือดขาวจะมาจากผนังหลอดเลือด หลังจากเกิดอาการไปแล้ว 3 ชั่วโมงจะมีการสร้างเม็ดเลือดที่ไขกระดูกเพิ่มขึ้น

โรคมะเร็งเม็ดเลือด leukemia

  • มะเร็งเม็ดเลือดหลายชนิดเช่น Chronic myelocytic leukemia, polycythemia vera, myelofibrosis, and myeloid metaplasia จะเกิดภาวะ neutrophilia. เนื่องจากเนื้องอกโตอย่างรวดเร็วทำให้มีการขาดออกซิเจน ร่างกายจึงสร้าง tumor necrosis factor (TNF)-alfa ซึ่งจะทำให้เม็ดเลือดขาวเพิ่มมากขึ้น

ภาวะปกติ

  • การออกกำลังกายอย่างหนัก จะมีการหลั่งฮอร์โมนมากทำให้เม็ดเลือดขาวเพิ่ม ผู้ที่ตั้งครรภ์ หรือทารกก็มีปริมาณเม็ดเลือดขาวเพิ่ม

การรักษา

ต้องขึ้นกับสาเหตุ และรักษาที่ต้นเหตุ