ฮีโมโกลบิน Hemoglobin (Hb)

ฮีโมโกลบิน คือ ประกอบไปด้วยโมเลกุลของโปรตีน globin 4 โมเลกุล คือ2 alfa-globulin chains และ 2 beta-globulin chain sและธาตุเหล็กที่เป็นองค์ประกอบของเซลล์เม็ดเลือดแดง มีหน้าที่พาออกซิเจนจากปอดไปสู่ยังเนื้อเยื่อทั่วร่างกาย และรับคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเกิดจากการเผาผลาญอาหาร(เลือดดำ)มาส่งให้ปอดเพื่อทำการฟอกให้เป็นเลือดแดง

ค่าปกติของ Hb

เพศ/อายุ gram/dl
เด็ก 10 – 15.5
ผู้ใหญ่(ชาย) 14 – 18
ผู้ใหญ่(หญิง) 12 – 16


ความผิดปกติของฮีโมโกลบินที่ตรวจพบ

ค่าฮีโมโกลบินต่ำกว่าค่าปกติ

สาเหตุที่ทำให้ค่าฮีโมโกลบินต่ำกว่าปกติ

ค่าฮีโมโกลบินสูงกว่าปกติ

สิ่งที่สำคัญก็คือความเข้มข้นของเลือดที่เพิ่มขึ้นอาจจะเกิดจากภาวะขาดน้ำเนื่องจากอาเจียนหรือถ่ายเหลว และเกิดจากการใช้ยาขับปัสสาวะ ซึ่งทั้งสองภาวะไม่ไช่เกิดจากโรค

สาเหตุของค่าฮีโมโกลบินสูงกว่าปกติส่วนใหญ่เกิดจากร่างกายขาดออกซิเจนทำให้ร่างกายกระตุ้นให้มีการสร้างเม็ดเลือดแดงมากขึ้น

เหตุปัจจัยที่อาจทำให้ได้ค่าเบี่ยงเบน

เวลาประมาณ 08.00 น. อาจได้ค่าสูงกว่าปกติประมาณ 1 g/dL
เวลาประมาณ 20.00 น. อาจได้ค่าต่ำกว่าปกติประมาณ 2 g/dL

Hemoglobin | Hematocrit | Red blood cell | Inclusion body | เม็ดเลือดแดง | Reticulocyte count | MCV | MCHC | MCH | ลักษณะเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | เม็ดเลือดขาว | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Monocyte | Basophil | Rh | กรุปเลือด

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน