หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

เลือดออกในสมอง Cerebral Hemorrhage

 

เลือดออกในสมองเป็นอย่างไร

หมายถึงภาวะที่มีเลือดออกในสมองซึ่งอาจจะเกิดหลอดเลือดในสมอง หรือเกิดจากสาเหตุภายนอกเช่นอุบัติเหตุ อาการมักจะเป็นแบบทันทีทันใด ก้อนเลือดในสอมงจะกดหลอดเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอจนกระทั่งสมองขาดเลือด หากเป็นรุนแรงจะทำให้สมองตายและอันตรายถึงแก้ชีวิต

โครงสร้างของเยื่อหุ้มสมอง

เยื่อหุ้มสมอง meninges เป็นเยื่อที่หุ้มสมองและไขสันหลังไว้ในกระโหลกศีรษะ และไขสันหลังประกอบไปด้วย

ชั้นต่างๆในสมองประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

ชั้นต่างๆในสมองประกอบไปด้วย


เยื่อหุ้มสมอง

เลือดออกในสมองมีด้วยกันหลายรูปแบบได้แก่

เยื่อหุ้มสมอง

ภาพแสดงชั้นของเยื่อหุ้มสมองและแสดงเลือดออกในชั้น sudural และ subarachnoid

สาเหตุของเลือดออกในสมอง

สาเหตุของเลือดออกในสมองที่พบบ่อยได้แก่

อาการของเลือดออกในสมองเป็นอย่างไร

อาการที่สำคัญได้แก่

การวินิจฉัยโรคเลือดออกในสมอง

การวินิจฉัยจะอาศัยประวัติการเจ็บป่วย ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ร่วมกับการอ่อนแรง ซึมลง ตรวจร่างกายอาจจะพบความดันโลหิตสูง ซึมลง และมีอาการอ่อนแรงครึ่งซีก การตรวจที่สำคัญได้แก่การทำ CT scans ของสมองหรือ MRI/MRA จะเห็นเลือดออกในสมอง

intracerebral haemorrhage

เยื่อหุ้มสมอง

Epidural hemorrage

เลือดออกในสมอง

เลือดออกในสมอง

intracerebral haemorrhage

เยื่อหุ้มสมอง

subdural haemorrhage

การตรวจชนิดอื่นที่จำเป็น

การรักษาโรคเลือดออกในสมอง

การรักษาเลือดออกในสมองขึ้นกับ ปริมาณเลือดที่ออก ตำแหน่งว่าผ่าได้หรือไม่ สภาพของผู้ป่วยว่าผ่าตัดได้หรือไม่

การผ่าตัด

เมื่อมีเลือดออกในสมองเมื่อเลือดออกมากจนกดสมองแพทย์จะผ่าตัดโดยการเปิดกระโหลกศีรษะ craniotomy และผ่าเอาเลือดออกพร้อมกับผ่าตัดแก้ไขสาเหตุของเลือดออก หลังผ่าตัดผู้ป่วยมักจะต้องใช้เครื่องหายใจช่วยหายใจ

การป้องกันเลือดออกในสมอง

การป้องกันเลือดออกในสมองจะต้องแก้เรื่องปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นสาเหตุของการเกิดเลือดออกในสมอง

เพิ่มเพื่อน