การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยไตวาย


เนื่องจากผู้ป่วยโรคไตเรื้องรังมักจะมีความเสี่ยง ต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมด้วย นอกจากนั้นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมักจะเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้นจึงมีแนวทางการดูแลเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดดังนี้

 1. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรได้รับการประเมินและลดระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยถือว่าผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมีความ เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจระดับสูงมาก (very high risk)
 2. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรได้รับบการตรวจคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด ในครั้งแรกที่ได้รับการวินิจฉัยและตรวจติดตามในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ ดังนี้
 • ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรไดรับการตรวจคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด อื่นๆ ตามข้อบ่งชี้เช่นเดียวกับผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโรคไตเรื้อรัง
 • ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังควรได้รับการดูแลรักษาโรคหัวใจ และหลอดเลือดตามข้อบ่งชี้เช่นเดียวกับผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโรคไตเรื้อรัง
 • ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

  CKD เพิ่มความเสี่ยงของเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดทั้งที่ร้ายแรงและไม่ร้ายแรง ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดรุนแรงกว่าผู้ป่วยที่ไม่มี CKD ในระดับประชากร ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้สามารถสังเกตได้แม้ในผู้ป่วยที่มีระดับโปรตีนในปัสสาวะต่ำและรักษาการทำงานของไตไว้ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อการทำงานของไตลดลงและโปรตีนในปัสสาวะแย่ลง เครื่องมือคาดการณ์ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดมาตรฐาน เช่น ตาราง Framingham อยู่ภายใต้การประมาณความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่เป็นโรค CKD อย่างมีนัยสำคัญ

  การสังเกตเหล่านี้ตอกย้ำถึงความสำคัญของการพยายามควบคุมปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจ และหลอดเลือดที่ปรับเปลี่ยนได้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง วิธีการดังกล่าวอาจรวมถึง:

  มาตรการทั่วไปในการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ

  • การเลิกสูบบุหรี่
  • การลดน้ำหนัก
  • การออกกำลังกายแบบแอโรบิกเป็นประจำ
  • การจำกัดการบริโภคเกลือ
  • การควบคุมความดันโลหิตสูง ให้สูงสุด 140/90 หรือ 130/80 ตามการขาดหรือมีอยู่ของโปรตีนในปัสสาวะหรือโรคเบาหวาน (ดูความดันโลหิตสูง) การ

  บำบัดด้วยการลดไขมัน

  • ใช้ Atorvastatin 20 มก. สำหรับการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเบื้องต้นหรือทุติยภูมิในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง โดยไม่คำนึงถึงระดับไขมันในซีรัมของผู้ป่วย
  • เพิ่มขนาดยาหากมีโคเลสเตอรอลที่ไม่ใช่ HDL ลดลง <40% และ eGFR มากกว่า 30 มล./นาที/1.73 ตร.ม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับทุติยภูมิโรคป้องกันหัวใจและหลอดเลือด

  ยาต้านเกล็ดเลือด

  ให้ยาต้านเกล็ดเลือดในผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่ระวังความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการตกเลือดในกลุ่มนี้

  ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย

  ผู้ป่วยที่มี CKD มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหัวใจหรือโรคอื่นๆ ของหลอดเลือด เช่น โรคหลอดเลือดสมอง มากกว่าที่จะเป็นโรคไตวาย มีหลายสิ่งหลายอย่างที่สามารถทำได้เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการใช้ยา

   

  การรักษาโรคไต