เริม Herpetic whitelow

 

 

เป็นเริมชนิดหนึ่งที่เกิดที่ปลายนิ้ว ทำให้เกิดอาการปวด การรักษาเช่นเดียวกับการรักษาเริม

1

 

งูสวัส เริม เริมที่ริมฝีปาก หูด เริ่มที่นิ้ว หัดเยอรมัน หัด หัดญี่ปุ่น ไข้สุกใส คางทูม ไข้กาฬหลังแอ่น ฝีดาษ มือปากเท้าเปื่อย