การรับประทานอาหารเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม Alzheimer

การรักษาโรคสมองเสื่อม Alzheimer ยังได้ผลไม่พอใจ นักวิทยาศาสตร์จึงให้เน้นเรื่องการป้องกันโรคสมองเสือ่ม Alzgeimer ประกอบกันเริ่มมีหลักฐานสนับสนุนเรื่องอาหารและการออกกำลังกายที่สามารถลดการเกิดโรคสมองเสื่อม Alzheimer

แนวทางการรับประทานอาหารเพื่อป้องกันการเกิดโรคสมองเสื่อม Alheimer

ซึ่งรายงานในการประชุมวิชาการที่ International Conference on Nutrition and the Brain เมื่อวันที่19-20 กรกฎาคม 2556

แนวทางมีดังนี้

  1. รับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว และไขมัน trans fats ให้น้อยที่สุด ไขมันอิ่มตัวพบมากในอาหารประเภท นม เนื้อสัตว์(เนื้อแดง เช่นเนื้อหมู วัว ไส้กรอก เครื่องใน) ส่วนไขมัน trans fatพบมากในคุกกี้ อาหาร Fast food ทั้งหลาย โดยพบว่าผู้ที่บริโภคไขมันอิ่มตัว หรือ trans fat สูงมีโอกาศที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมมากกว่าคนที่บริโภคน้อยประมาณ 2-3 เท่า เชื่อว่าไขมันที่สูงจะทำให้เกิดการสร้างสาร beta-amyloid plaques ในสมอง
  2. รับประทานผัก ผลไม้ พืชตระกูลถั่วให้มาก อาหารดังกล่าวจะอุดมไปด้วย vitamins เช่น folate และ vitamin B6 ซึ่งจะมีผลดีต่อสมอง
  3. รับประทานอาหารจำพวกถั่ววันละ 1 กำมือซึ่งจะมีวิตามินอีเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
  4. รับประทานอาหารที่มีวิตามิน บี12 หรืออาจจะรับประทานวิตามินบี 12 เสริมขนาด 2.4 mcg ต่อวัน
  5. เลือกวิตามินรวมที่ไม่มีธาตุเหล็กและทองแดง ร่างกายจะได้รับแร่ธาตุทั้งสองจากอาหาร การที่มีแร่ธาตุทั้งสองสูงไปจะมีผลต่อการเรียนรู้ วิตามินรวมส่วนใหญ่จะมีแร่ธาตุทั้งสองรวมอยู่
  6. หลีกเลี่ยงการประกอบอาหารบนภาชนะพลาสติก ยากระเพาะ antacid ผงฟู หรืออาหารอื่นที่มีอลูมิเนี่ยม เนื่องจากยังสงสัยว่าอลูมิเนี่ยมจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคสมองเสื่อม
  7. ให้ออกกำลังแบบ aerobic exercise เป็นประจำเทียบเท่าการเดินเร็ววันละ 40 นาทีสัปดาห์ละ 3 ครั้ง การออกกำลังแบบ aerobic

ตัวอย่างของผู้ที่เริ่มป่วยเป็นโรค Alzheimer