ยาขับปัสสาวะ Moduretic

Amiloride and Hydrochlorothiazide

เป็นยาขับปัสสาวะที่มีส่วนผสมของยาขับปัสสาวะสองชนิดรวมกันได้แก่ Amiloride และ Hydrochlorothiazide ทั้งนี้เพื่อลดการเกิดภาวะโปแทสเซี่ยมในเลือดต่ำ ทำให้ไตขับน้ำส่วนเกินออกมา ใช้ลดความดันโลหิต และภาวะบวมน้ำที่เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคตับ ชื่อทางการค้า Amilhydrozide, Amilide, Hyperetic, Miduret, Milorex, Moduretic, Poly-uretic, Renase, Sefaretic

ก่อนจะใช้ยาท่านจะต้องรู้ผลข้างเคียงที่อันตรายหากเกิดขึ้นจะต้องหยุดยาและไปโรงพยาบาลทันทีได้แก่อาการ แพ้ยาซึ่งจะมีอาการผื่นลมพิษ หายใจลำบาก บวมใบหน้า บวมริมฝีปาก ลิ้นและคอ

หากเกิดอาการต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

 • ปวดตามีปัญหาเรื่องการมองเห็นู
 • ชาตามผิวหนัง
 • ปวดกล้ามเนื้อหรืออ่นแรง
 • ใจสั่น หัวใจเต้นเร็วไปหรือช้าไป
 • เวียนศีรษะ มึนงง
 • ปัสสาวะน้อยกว่าปกติ
 • ปากแห้ง หิวน้ำ เหนื่อยง่าย

ก่อนใช้ยานี้ควรแจ้งแพทย์และเภสัช

 • หากท่านเคยแพ้ยา amiloride, hydrochlorothiazide, หรือ sulfa drugs, หรือยาอื่นๆ
 • แจ้งแพทย์และเภสัชว่าท่านรับประทานยาทั้งที่ซื้อเอง และยาที่แพทย์จ่ายโดยเฉพาะยา captopril; digoxin ; enalapril; indomethacin ; lisinopril ; lithium; ยารักษาโรคข้อ ยารักษาโรคเบาหวาน ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง วิตามินที่มีแร่โปแทสเซี่ยม
 • แจ้งแพทย์หากท่านมีโรคประจำตัว เช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคเก๊าต์ โรคตับ โรคไต
 • แจ้งแพทย์หากท่านกำลังตั้งครรภ์หรือกำลังเลี้ยงลูกด้วยนมตัวเอง

หากท่านมีโรคประจำตัวเหล่านี้จะต้องแจ้งแพทย์ทุกครั้งเพราะอาจจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน

 • โรคเบาหวาน
 • ภาวะโปแทสเซี่ยมในเลือดสูง
 • โรคไต
 • โรคเก๊าต์
 • กรดยูริกในเลือดสูง
 • เกลือแร่ในร่างกายไม่สมดุล โซเดี่ยมในเลือดต่ำ โปแมสเซี่ยมในเลือดต่ำ แมกนีเซี่ยมในเลือดต่ำ
 • โรคต่อมพาราไทรอยด์
 • โรค Systemic lupus erythematosus
 • โรคหัวใจ
 • โรคตับ
 • โรคปอด

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

 • ความดันโลหิตสูง
 • ภาวะหัวใจวายเมื่อใช้ยาขับปัสสาวะชนิดอื่นแล้วเกิดโปแทสเซี่ยมต่ำ

ขนาดของยาและวิธีใช้

การประยาจะเป็นดุลพินิจของแพทย์ซึ่งขึ้นกับโรค และนำหนัก

โดยทั่วไปรับประทานวันละครั้ง หลังอาหารเช้า ควรรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ ยานี้มีขายในรูปยาเม็ดประกอบด้วยตัวยาอะมิลอไรด์ 5 มก. และไฮโดรคลอโรไธอะไซด์ 50 มก. ขนาดที่ใช้ทั้งความดันโลหิตสูงและภาวะบวมใช้วันละเม็ดตอนเช้า แพทย์อาจจะเพิ่มขนาดยาหากยังตอบสนองไม่ดี

ผลข้างเคียงของยา

 • โปแทสเซี่ยมในเลือดสูง พบได้ประมาณร้อยละ1-2 ผู้ผู้ที่ใช้และไม่ได้เป็นโรคไต หรือเป็นโรคเบาหวาน
 • จุกเสียดกระเพาะอาหหาร
 • คลื่นไส้อาเจียน
 • ท้องร่วง
 • เบื่ออาหาร
 • มีลมในกระเพาะอาหาร
 • ปัสสาวะบ่อย
 • มึนงง
 • ปวดศีรษะ
 • หายใจลำบาก
 • อ่อนแรงแขนขา

ความปลอดภัยในคนท้อง

จัดในกลุ่ม B จากการทดลองในสัตว์ไม่มีปัญหาเรื่องพันธุกรรม

หากเกิดอาการเหล่านี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันที

 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือตะคริว
 • อ่อนเพลีย
 • หัวใจเต้นช้าหรือเต้นไม่สม่ำเสมอ
 • เจ็บคอ
 • เลือดดออกง่าย หรือเป็นจ้ำเขียวง่าย
 • ตัวเหลืองตาเหลือง
 • มีผื่นตามตัว
 • หายใจลำบาก

ข้อควรจะระวัง

ยา Moduretic นี้จะให้เกิดโปแทสเซี่ยมในเลือดสูงในกลุ่มที่เสี่ยงได้แก่

 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้ที่เป็นโรคไต
 • โรคเบาหวาน
 • ผู้ที่ป่วยหนัก

ดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้ควรจะติดตามเกลือแร่อย่างใกล้ชิด

ข้อห้ามในการใช้ยา Moduretic

 • ภาวะโปแทสเซี่ยมในเลือดสูง
 • ใช้ร่วมกับยาที่ทำให้โปแทสเซี่ยมในเลือดสูง หรือมีการให้เกลือโปแทสเซี่ยม
 • ไตเสื่อม
 • แพ้ยา

Thiazide | Furosemide | Indapamide | Spironolactone | Moduretic