ยาขับปัสสาวะ spironolactone

ก่อนที่จะใช้ยานี้ท่านควรจะทราบอาการข้างเคียงของยา spironolactone

ให้หยุดยาทันทีและเข้าโรงพยาบาลหากเกิดอาการ ลมพิษ หายใจลำบาก มีเสียงหวีด บวมบริเวณใบหน้า หนังตา ริมฝีปาก ลิ้น คอ

ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์หากมีอาการดังต่อไปนี้

 • ชาตามมือและเท้า
 • ปวดกล้ามเนื้อ และอ่อนแรง
 • หัวใจเต้นช้า หรือเร็วเกินไป หรือหัวใจเต้นผิดปกติ
 • มึนศีรษะ ซึมลง
 • ปัสสาวะน้อยกว่าปกติ
 • หายใจหอบลึก
 • สับสน มือสั่น
 • คลื่นไส้อาเจียน

การปฏิบัติตัวก่อนการใช้ยา spironolactone

 • แจ้งแพทย์หรือเภสัชหากท่านเคยแพ้ยา
 • แจ้งแพทย์หรือเภสัชว่าท่านมีโรคประจำตัวอะไรบ้างโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง ภาวะโปแทสเซี่ยมสูง โรคไต โรคตับ ปัญหาเกี่ยวกับความสมดุลของเกลือแร่ในร่างกาย
 • แพทย์และเภสัชชื่อยาที่รับประทานทั้งยาที่ซื้อเอง หรือ ยาที่แพทย์สั่ง และสมุนไพร
 • เนื่องจากยานี้อาจจะทำให้โปแทสเซี่ยมในเลือดสูงดังนั้นท่านไม่ควรจะซื้อยารับประทานเอง

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา spironolactone

 • โรคของต่อมหมวกไต primary hyperaldosteronism.
 • ภาวะบวมที่เกิดจากโรค/ภาวะ
  • หัวใจวาย
  • ตับแข็ง
  • โรค Nephrotic syndrome
 • ความดันโลหิตสูง
 • ภาวะเกลือโปแทสเซี่ยมต่ำ

ขนาดของยา spironolactone และวิธีการรับประทาน

 • โรค Primary hyperaldosteronism ขนาดยาที่ให้ 100 to 400 mg
 • ภาวะบวม(โรคหัวใจวาย ตับแข็ง Nephrotic syndrome ) ขนาดของยาที่ให้ 25-200 มก ต่อวันจะให้ครั้งเดียวหรือแบ่งให้ก็ได้
 • ความดันโลหิตสูง ขนาดยาที่ใช้ 50-100 มิลิกรัมโดยอาจจะให้ครั้งเดียวหรือแบ่งให้ก็ได้
 • ภาวะโปแทสเซี่ยมต่ำ ขนาดยาที่ให้ 25-100มิลิกรัม
 • หัวใจวายชนิดรุนแรง เริ่มให้ขนาด 25 มิลิกรัมต่อวัน และติดตามแร่โปแทสเซี่ยม(ให้น้อยกว่า5) และการทำงานของไต(ค่า creatinin น้อยกว่า 2.5) ก็อาจจะเพิ่มยาเป็นวันละ 50 มิลิกรัม แต่ต้องระวังว่าโปแทสเซี่ยมจะเกิน

ผลข้างเคียงของยา spironolactone

ผลข้างเคียงของยาเท่าที่มีรายงาน แต่ความถี่ของการเกิดคงจะไม่มากนมโต

 • ระบบทางเดินอาหาร: เลืดอกทางเดินอาหาร Gastric bleeding, แผลในกระเพาะอาหาร , กระเพาะอาหารอักเสบ ท้องร่วง
 • ระบบต่อมไร้ท่อ : เต้านมโต Gynecomastia,เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ,ประจำเดือนผิดปกติ
 • ระบบโลหิต: เม็ดเลือดขาวต่ำ
 • แพ้ยา:ไข้ ลมพิษ ผื่นตามตัว แพ้ชนิดรุนแรง
 • เกลือแร่:ภาวะโปแทสเซี่ยมในเลือดสูง
 • ระบบประสาท: สับสน ปวดศีรษะ มึนงง

ข้อระวังเมื่อใช้ร่วมกับยาชนิดอื่น

 • เมื่อใช้ร่วมกับยากลุ่ม ACE inhibitors อาจจะทำให้เกิดโปแทสเซี่ยมในเลือดสูง
 • เมื่อใช่ร่วมกับยากลุ่ม barbiturates,หรือยาแก้ปวด narcotics และสุรา อาจจะทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำ
 • เมื่อใช้ร่วมกับ steroid อาจจะทำให้แร่โปแทสเซี่ยมต่ำ
 • เมื่อใช้ร่วมกับยาคลายกล้ามเนื้อ อาจจะทำให้ฤทธิ์ของยาคลายกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น
 • เมื่อใช้ร่วมกับยา Lithium จะทำให้เกิดพิษของยาเพิ่มขึ้น
 • เมื่อใช้ร่วมกับยา Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) อาจจะทำให้โปแทสเซี่ยมในเลือดสูง
 • เมื่อใช้ร่วมกับ Digoxin อาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงของ Digoxin ง่ายขึ้น

ความปลอดภัยในคนท้อง

ยานี้จัดอยู่ใน Category C และไม่ควรจะให้ในแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

Thiazide | Furosemide | Indapamide | Spironolactone | Moduretic