ชื่อสามัญ  Enalapril [maleate]


enalapril คืออะไร?

Enalapril เป็น ยับยั้ง ACE ตัวACE ย่อมาจาก angiotensin converting enzyme

Enalapril ใช้รักษา ความดันโลหิตสูง ในผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุอย่างน้อย 1 เดือน

Enalapril ยังใช้รักษา ภาวะหัวใจล้มเหลว (CHF) CHF เป็นความผิดปกติห้องล่างของหัวใจซึ่งบีบตัวน้อยลงทำให้การสูบฉีดเลือดไปยังร่างกายลดลง

คำเตือน

อย่าใช้อีนาลาพริลEnalaprilในภาวะต่อไปนี้

 • หากคุณกำลังตั้งครรภ์ หากคุณตั้งครรภ์ ให้หยุดใช้ยานี้และแจ้งให้แพทย์ทราบทันที
 • คุณไม่ควรใช้ enalapril ถ้าคุณเคยมี angioedema
 • ห้ามใช้ยาอีนาลาพริลภายใน 36 ชั่วโมงก่อนหรือหลังรับประทานยาใดๆ ที่มี sacubatril ซาคูบาทริล (เช่น เอนเทรสโต)
 • หากคุณเป็นเบาหวาน อย่าใช้อีนาลาพริลร่วมกับยาใดๆ ที่มี aliskiren อลิสกีเรน (เช่น Tekturna หรือ Tekamlo)

Enalapril อาจส่งผลต่อหัวใจหรือระดับอิเล็กโทรไลต์ของคุณ โทรหาแพทย์ของคุณหากคุณมีอาการเจ็บหน้าอก หัวใจเต้นแรงหรือเต้นรัวที่หน้าอก อัตราการเต้นของหัวใจช้าหรือชีพจรที่อ่อนแอ รู้สึกเล็กน้อย กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือความตึงหรือหดตัวของกล้ามเนื้อ

ก่อนใช้ยานี้

คุณไม่ควรใช้อีนาลาพริลหากคุณแพ้ยานี้ หรือถ้าคุณมี:

 • คุณมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

 • คุณเพิ่งทานยารักษาโรคหัวใจที่เรียกว่า sacubatril ซาคูบาทริล หรือ

 • หากคุณแพ้สารยับยั้ง ACE อื่นๆ เช่น benazepril, captopril, fosinopril, lisinopril, moexipril, perindopril, quinapril, ramipril หรือ trandolapril

ห้ามใช้ยาอีนาลาพริลภายใน 36 ชั่วโมงก่อนหรือหลังรับประทานยาที่มี sacubatril ซาคูบาทริล (เช่น เอนเทรสโต)

หากคุณเป็นเบาหวาน อย่าใช้อีนาลาพริลร่วมกับยาใดๆ ที่มี aliskiren อลิสกีเรน (Amturnide, Tekturna, Tekamlo)

คุณอาจต้องหลีกเลี่ยงการใช้ enalapril ร่วมกับ aliskiren หากคุณเป็นโรคไต

เพื่อให้แน่ใจว่าอีนาลาพริลปลอดภัยสำหรับคุณ แจ้งแพทย์ของคุณหากคุณมี:

 • โรคไต (หรือถ้าคุณอยู่ในการฟอกไต);

 • โรคตับ;

 • ประวัติลิ่มเลือดหรือโรคหลอดเลือดสมอง (รวมถึง TIA หรือ "mini-stroke");

 • ความไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์ (เช่นโพแทสเซียมในเลือดสูง); หรือ

 • โรคหัวใจ

อย่าใช้หากคุณกำลังตั้งครรภ์ หากคุณตั้งครรภ์ ให้หยุดใช้ยานี้และแจ้งให้แพทย์ทราบทันที Enalapril อาจทำให้ทารกในครรภ์ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้หากคุณทานยาในช่วงไตรมาสที่ 2 หรือ 3

Enalapril สามารถผ่านเข้าสู่น้ำนมแม่และอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ คุณไม่ควรให้นมบุตรในขณะที่คุณใช้ยานี้

ฉันควรทานอีนาลาพริลอย่างไร?

ใช้ยาอีนาลาพริลตามที่แพทย์ของคุณกำหนด ปฏิบัติตามทุกทิศทางบนฉลากตามใบสั่งแพทย์ของคุณ แพทย์ของคุณอาจเปลี่ยนขนาดยาเป็นครั้งคราว

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา อีนาลาพริล Enalapril

1รักษาความดันโลหิตสูง

 • ขนาดเริ่มต้น วันละ 5 มก ก่อนนอน ขนาดที่มักจะได้ผล 10-20 มก ต่อวัน ในรายที่เป็นรุนแรงจะให้วันละ 40 มก โดยแบ่งให้วันละ 2 ครั้ง
 • สำหรับผู้สูงอายุจะเริ่มวันละ 2.5 มก
 • ผู้ป่วยไตเสื่อมก็ให้ขนาดน้อยก่อน

2รักษาหัวใจวาย

 • ขนาดเริ่มต้น 2.5 มก ต่อวัน และปรับยาเพิ่ม โดยทั่วไปจะใช้วันละ 20 มก วันละครั้ง ให้เต็มที่วันละไม่เกิน 40 มกแบ่งให้วันละ 2 ครั้ง

วิธีใช้ยา อีนาลาพริล Enalapril

 • รับประทานยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ แต่ควรรับประทานยาให้ตรงเวลาทุกครั้ง
 • ยานี้อยู่ในรูปแบบยาเม็ดใช้สำหรับรับประทาน โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1-2 ครั้ง หรือให้ใช้ยานี้ตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใช้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
 • ห้ามหยุดใช้ยาด้วยตัวเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ผู้รักษาก่อน
 • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่างที่รับประทานยานี้อยู่
 • การรับประทานยานี้อาจทำให้มีอาการเวียนศีรษะ หรือง่วงซึมได้ ดังนั้นไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล และควรเปลี่ยนท่าทางอย่างช้าๆ
 • หากมีอาการไอให้ปรึกษาแพทย์เพราะอาจจะเกิดผลข้างเคียงของยา
 • อย่าใช้ยานี้ในปริมาณมากหรือน้อยหรือนานกว่าที่แนะนำ
 • เขย่าสารแขวนลอยในช่องปาก (ของเหลว) ให้ดีก่อนที่คุณจะวัดขนาดยา ตวงยาเหลวด้วยเข็มฉีดยาที่ให้มา หรือด้วยช้อนตวงขนาดยาพิเศษหรือถ้วยยา หากคุณไม่มีอุปกรณ์วัดขนาดยา ให้สอบถามจากเภสัชกร
 • ความดันโลหิตของคุณจะต้องได้รับการตรวจสอบบ่อยๆ
 • อาจจำเป็นต้องทดสอบการทำงานของไตหรือตับด้วย

โทรเรียกแพทย์ของคุณหากคุณมีอาการอาเจียนหรือท้องเสียอย่างต่อเนื่องหรือถ้าคุณมีเหงื่อออกมากกว่าปกติ คุณสามารถขาดน้ำได้ง่ายในขณะที่รับประทานอีนาลาพริล ซึ่งอาจนำไปสู่ความดันโลหิตต่ำมาก ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์ หรือไตวายได้

 • หากคุณกำลังรับการรักษาความดันโลหิตสูง ให้ใช้ยานี้ต่อไปแม้ว่าคุณไม่มีอาการ
 • คุณอาจต้องใช้ยาลดความดันโลหิตตลอดชีวิต
 • หากคุณต้องการการผ่าตัด บอกศัลยแพทย์ล่วงหน้าว่าคุณกำลังใช้อีนาลาพริล
 • เก็บที่อุณหภูมิห้องให้ห่างจากความชื้นและความร้อน ปิดขวดให้สนิทเมื่อไม่ใช้งาน
 • เก็บยาเหลวไว้ในตู้เย็น ห้ามแช่แข็ง ทิ้งยาเหลวที่ไม่ได้ใช้ภายใน 60 วัน

ความปลอดภัยในคนตั้งครรภ์

จัดอยู่ในกลุ่ม D มีผลเสียในทารก หากจะใช้จะต้องเทียบประโยชน์และโทษ และไม่สามารถใช้ยาอื่นแทนได้

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 

 • มีประวัติแพ้ยา enalapril lisinopril captopril fosinopril perindopril quinapril ramipril benazepril moexipril trandolapril หรือแพ้ยาอื่นๆ
 • ยาที่รับประทานอยู่ ทั้งยาที่แพทย์สั่ง และยาที่ซื้อเอง วิตามิน สมุนไพร
 • โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาแอสไพรินหรือยาที่มีแอสไพรินเป็นส่วนประกอบ ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ เช่น indomethacin ยาขับปัสสาวะ ผลิตภัณฑ์เสริมธาตุโพแทสเซียม
 • มีหรือเคยมีโรคหรือสภาวะต่างๆ ดังนี้ ภาวะภูมิคุ้มกันทำงานบกพร่อง เช่น lupus โรคหัวใจ หรือโรคไต
 • ตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 • หากต้องเข้ารับการผ่าตัด หรือทำทันตกรรมใดๆ ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนทำการรักษา 

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันลืมกินยา?

ทานยาที่ไม่ได้รับทันทีที่คุณจำได้ ข้ามมื้อที่ลืมไปถ้าใกล้ถึงเวลาสำหรับมื้อต่อไปตามกำหนด อย่าใช้ยาพิเศษเพื่อชดเชยปริมาณที่ไม่ได้รับ

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

 • การดื่มแอลกอฮอล์สามารถลดความดันโลหิตของคุณได้อีกและอาจเพิ่มผลข้างเคียงบางอย่างของอีนาลาพริล
 • อย่าใช้สารทดแทนเกลือหรืออาหารเสริมโพแทสเซียมในขณะที่ทานอีนาลาพริล เว้นแต่แพทย์จะสั่งให้คุณทำ
 • หลีกเลี่ยงการลุกจากท่านั่งหรือนอนเร็วเกินไป มิฉะนั้นคุณอาจรู้สึกวิงเวียน ลุกขึ้นช้าๆและตั้งตัวให้มั่นคงเพื่อป้องกันการหกล้ม

ผลข้างเคียงของ Enalapril

อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา อีนาลาพริล Enalapril

 1. อาการอันไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที  มีดังนี้ 
 • หน้า ตา ริมฝีปาก ลิ้น ขา มือ หรือข้อเท้าบวม หายใจลำบาก กลืนอาหารลำบาก คัน ผื่นคัน ผื่นลมพิษ
 • เจ็บหน้าอก รอยแดง แผลพุพอง หรือลอก บริเวณผิวหนัง และเยื่อบุในปาก มีเลือดออก หรือมีรอยช้ำผิดปกติ
 • ปริมาณปัสสาวะลดลง รู้สึกเหมือนจะเป็นลม
 • มีไข้ เจ็บคอ หนาวสั่น ชานิ้วมือ นิ้วเท้า เสียงแหบ ตาหรือตัวเหลือง

รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินหากคุณมีสัญญาณของอาการแพ้ต่อ enalapril: ลมพิษ; ปวดท้องรุนแรง หายใจลำบาก อาการบวมที่ใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ

 1. อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเกิดระหว่างใช้ยา หากเป็นต่อเนื่อง หรือ รบกวนชีวิตประจำวัน ให้ แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ มีดังนี้ ไอ เหนื่อย อ่อนเพลียผิดปกติ

โทรหาแพทย์ของคุณทันทีหากคุณมี:

 • รู้สึกเบา ๆ ราวกับว่าคุณอาจจะหมดสติ

 • หัวใจเต้นช้า

 • หัวใจเต้นแรงหรือกระพือปีกในอก

 • ปัสสาวะน้อยหรือไม่มีเลย

 • โรคดีซ่าน (เหลืองของผิวหนังหรือดวงตา);

 • ชา, รู้สึกเสียวซ่าหรือปวดแสบปวดร้อนในมือหรือเท้า;

 • ไข้ หนาวสั่น อาการหวัดหรือไข้หวัดใหญ่;

 • ช้ำง่ายเลือดออกผิดปกติ หรือ

 • โพแทสเซียมสูง - คลื่นไส้, อ่อนแรง, รู้สึกไม่สบาย, เจ็บหน้าอก, หัวใจเต้นผิดปกติ, สูญเสียการเคลื่อนไหว

 • เวียนศีรษะ, รู้สึกเหนื่อย;

 • ไอ; หรือ

ยาตัวอื่น ๆ จะส่งผลต่อ enalapril อย่างไร?

แจ้งให้แพทย์ประจำตัวของคุณทราบเกี่ยวกับยาทั้งหมดที่คุณใช้ และยาที่คุณเริ่มหรือหยุดใช้ระหว่างการรักษาด้วย enalapril โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

 • ลิเธียม;

 • ยาขับปัสสาวะ

 • การฉีดทองเพื่อรักษาโรคข้ออักเสบ หรือ

 • NSAIDs (ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์) - แอสไพริน, ไอบูโพรเฟน (แอดวิล, มอทริน), นาโพรเซน (อาเลฟ), เซเลคอกซิบ, ไดโคลฟีแนก, อินโดเมธาซิน, มีลอกซิแคมและอื่น ๆ

 • ร่วมกับยาลดความดันโลหิตชนิดอื่น
 • หากให้ร่วมกับยากดภูมิอาจจะทำให้เกิดไขกระดูกไม่ทำงาน
 • หากได้ร่วมกับโปแตสเซี่ยมอาจจะทำให้เกลือโปแตสเซี่ยมสูง

รายการนี้ไม่สมบูรณ์ ยาอื่นๆ อาจเกิดปฏิกิริยากับอีนาลาพริล ซึ่งรวมถึงยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์และที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ วิตามิน และผลิตภัณฑ์สมุนไพร การโต้ตอบที่เป็นไปได้ทั้งหมดไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้ยานี้

ข้อห้ามในการใช้ยา อีนาลาพริล

 • มีประวัติแพ้ยาในกลุ่มนี้ได้แก่ enalapril lisinopril captopril fosinopril perindopril quinapril ramipril benazepril moexipril trandolapril
 • มีประวัติ หาก หนังตาบวม ลมพิษเมื่อใช้ยาในกลุ่มนี้
 • หลอดเลือดไตตีบทั้งสองข้าง
 • ตั้งครรภ

ข้อควรระวังในการใช้ยาชนิดนี้

ทำอย่างไรหากลืมรับประทานยาหรือใช้ยา 

 • โดยทั่วไปถ้าลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าเป็นเวลาที่ใกล้กับมื้อต่อไป ให้ข้ามไปรับประทานยามื้อต่อไปเลยโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็นสองเท่า

การเก็บรักษายา 

 • เก็บยานี้ในภาชนะบรรจุเดิมที่บรรจุมา ปิดภาชนะให้สนิท และเก็บให้พ้นมือเด็ก
 • เก็บยานี้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้อยู่ในที่ร้อนมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เช่น บริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง และไม่เก็บยาในบริเวณที่เปียกหรือชื้น
 • ทิ้งยานี้เมื่อยาหมดอายุ
กลับไปหน้า ACE inhibitor  

เพิ่มเพื่อน