jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่9

การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่9 ศีรษะเด็กจะมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับตัวเด็กศรีษะเด็กจะมาชิดหน้าอก แขนเด็กจะยาวขึ้นและเริ่มมีกระดูก เริ่มมีข้อศอก ข้อไหล่ ข้อมือ ข้อเท้า มีนิ้วหัวแม่เท้า มีหนังตาแต่ตายังปิดจนกระทั่งสัปดาห์ที่28จึงจะเปิด และหู ลำไส้จะยาวขึ้น มีรูทวาร มีการสร้างรังไข่และอัณฑะ เด็กจะเริ่มมีการเคลื่อนไหวโดยที่คุณแม่ไม่รู้สึกว่าเด็กมีขนาดเล็ก เด็กจะมีขนาด3/4 นิ้ว หนักประมาณ 3 กรัม หัวใจเด็กแบ่งเป็น 4 ห้อง เด็กเริ่มดูดนิ้วตัวเอง

การเปลี่ยนแปลงของตัวคุณแม่

รูปร่างคุณแม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบคนตั้งครรภ์ อารมณ์คุณแม่จะแปรปรวน และเริ่มมีอาการจุกเสียดท้องแม้ว่าจะรับประทานอาหารเพียงเล็กน้อย มีก๊าซในท้องมาก อาการที่มักจะเกิดกับคุณแม่ในระยะนี้ได้แก่ อาการแน่จุกซึ่งแก้ไขโดยรับประทานอาหารครั้งน้อยๆแต่บ่อยครั้งแทนการรับประทานอาหารสามมื้อ และหลีกเลี่ยงการนอนหลังรับอาหารทันที หลีกเลี่ยงอาหารเผ็ด และอาหารมันๆ

 

สัปดาห์ที่9

ตัวอ่อน


คุณแม่ต้องเตรียมข้อมูลสำหรับการฝากครรภ์

การดูแลในช่วงนี้

การตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์ไตรมาส1 เดือนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่8 การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่10

 

เพิ่มเพื่อน