ยาเม็ดลดน้ำตาลในเลือดยารักษาเบาหวานMetforminmetformin

เนื่องจากยานี้มีผลทำให้เบื่ออาหาร ดั้งนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีน้ำหนักมาก ยานี้ลดน้ำหนักได้ประมาณ 0.6 กิโลกรัม มีผลดีต่อระดับไขมันในเลือดเพราะสามารถลด Triglyceride 10-20%  ลด Cholesterol 5-10 %  ลด LDL 8%  เพิ่ม HDL 2% ทำให้ลด Fasting blood sugar ลงได้ 58 มก.% ลด HbA1cได้ 1.8% หากใช้ร่วมกับ sulfonylurea สามารถลด FPG ได้ 100 มก.% ดังนั้นหากน้ำตาลในเลือดมากกว่า 300มก.%มักไม่ได้ผลจากยารับประทาน

กลไกการออกฤทธิ์

  1. ลดการสร้างน้ำตาลจากตับ [decrease glycogenolysis,decrease gluconeogenesis]
  2. ทำให้น้ำตาลเข้าเซลล์ดีขึ้น [insulin-stimulated glucose transport in muscle cell]

ผลข้างเคียงของยา

  1. มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ท้องอืด ท้องเสีย ควรแนะนำให้รับประทานยาพร้อมอาหารหรือหลังอาหาร
  2. ภาวะเป็นกรดในเลือด Lactic acidosis โดยมากพบในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น โรคไต โรคตับ ภาวะติดเชื้อ 

ข้อห้ามใช้

  1. ไถุชุตเสื่อมค่า serum creatinin>1.5 มก.%
  2. มีภาวะอื่นๆที่มีโอกาสเกิด lactic acidosis
  3. ผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจ โรคตับ และผู้สูงอายุควรใช้อย่างระมัดระวัง

ยาที่มีจำหน่ายในประเทศไทย

diamet ,Formin500/850, Glucomet ,Glucophage 500/850 ,Gluformin ,Glustress ,Gluzolyte Mafomin ME-F Metformed Metfro-500 Metfron Miformin Pocophage Poli-Formin Prophage Serfomin Siamformet

การใช้ยารักษาเบาหวาน รายละเอียดเกี่ยวกับยาMetformin