ประโยชน์ของไฟโตสเตอรอล  phytosterols

ประโยชน์ของ phytosterolsลดคอเลสเตอรอลชนิดเลว (LDL) และการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยสเตอรอลและสตานอล จะเข้ายับยั้งการดูดซึม ควบคุมปริมาณการละลายและการย่อยคอเลสเตอรอลในลำไส้ โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ คือ เข้าแข่งขันการดูดซึมกับคอเลสเตอรอล ทำให้คอเลสเตอรอลถูกดูดซึมไม่ได้ จึงใช้เป็นสารลดคอเลสเตอรอล

ไฟโตสเตอรอล นิยมผสมลงในอาหาร จะช่วยลดคอเลสเตอรอล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพบว่าสตานอล มีประสิทธิภาพในการลดคอเลสเตอรอล ดีกว่าสเตอรอล

  • ลดการดูดซึมของ Cholesterol พบว่าหากรับประทาน phytosterols 1.5-1.8 กรัมจะลดการดูดซึมของ Cholesterolลงได้ร้อยละ 30-40 ขนาด 2.2 กรัมจะลดการดูดซึมของ Cholesertor ได้ถึงร้อยละ 60 ผลคือระดับ LDL cholesterol ในเลือดลดลง
  • พบว่าหากรับประทานอาหารที่มี phytosterols มากกว่า 2 กรัมต่อวันจะลดระดับ LDL cholesterol ลงได้ร้อยละ 9-14
  • จากการศึกษาพบว่าการลดลงของ LDL cholesterol ร้อยละ10 จะทำให้โรคหลอดเลือดหัวใจลดลงร้อยละ 20 ดังนั้นจึงเชื่อว่า phytosterols สามารถลดการเกิดโรคหลอดเลือดตีบ
  • มีรายงานว่า phytosterols จะป้องกันโรค มะเร็งรังไข่ มะเร็งเต้านม และมะเร็งปอด โดยเชื่อว่าสาร phytosterols จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง โดยมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

 

ผลจากการวิจัย 

โครงการให้การศึกษาเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา แนะนำว่า การรับประทานไฟโตสเตอรอล เพียงวันละ 2 กรัม ก็สามารถลดคอเลสเตอรอลชนิดเลว(LDL) ได้

การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสเตอรอล 1,600 มิลลิกรัมต่อวัน สามารถลดไตรกลีเซอไรด์ลงได้ 14% ภายใน 6 สัปดาห์

จากการทดสอบในประชากรกลุ่มใหญ่ 4,500 คน พบว่าการรับประทานไฟโตสเตอรอลวันละ 2.15 กรัม ช่วยลดคอเลสเตอรอล 8.8% ได้อย่างมีนัยสำคัญ

ในอาสาสมัครสุขภาพดี 26 คน หลังจากรับประทานไฟโตสเตอรอลวันละ 5-10 กรัมติดต่อกัน 2 สัปดาห์ สามารถลดคอเลสเตอรอลชนิดเลว(LDL) ได้ 27%

สเตอรอลและสตานอล ลดคอเลสเตอรอลชนิดเลว(LDL) ได้ 5-15% ต้านไขมันอุดตันหลอดเลือด ต้านอนุมูลอิสระ และมะเร็ง จึงดีต่อผู้สูงอายุ