หน้าที่ของท่อยูสเตเชียน

 

ท่อยูสเตเชียน เป็นท่อเล็กๆที่เชื่อมระหว่างหูชั้นกลางและคอ หน้าที่ของ ท่อยูสเตเชียนคือ

  • ปรับความดันในหูชั้นกลาง
  • หมุดเวียนอากาศในหูชั้นกลาง
  • ระบายน้ำหรือเมือกจากหูชั้นกลาง

หากมีการอักเสบหรือภูมิแพ้ จะทำให้เกิดการบวมของเยื่อบุของท่อทำให้ท่อไม่สามารถระบายน้ำหรือเมือก ทำให้มีการสะสมของน้ำหรือเมือกในหูชั้นกลาง ถาวะนี้พบบ่อยในเด็ก เนื่องจากท่อยูสเตเชียนของเด็กจะสั้นและแคบ และอยู่ในแนวระนาบทำให้การระบายไม่ดี