หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

โรคแทรกซ้อนของหูชั้นกลางอักเสบ

โรคหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลันนี้ ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนเช่น

หูชั้นกลางอักเสบ  

เพิ่มเพื่อน