เลือดในสมองชนิดเฉียบพลัน Acute Subdural Hematomas

 

ความหมายเลือดในสมอง Subdural Hematomas

 • เป็นภาวะที่มีเลือดออกในชั้น subdural แบบเฉียบพลัน ก้อนเลือดที่ออกมาจะเพิ่มความดันในกระโหลกศีรษะ และกดสมองทำให้มีอาการอ่อนแรง ปวดศีรษะ ชัก ซึมลง และอาจจะเสียชีวิต
 • เลือดในสมอง Subdural Hematomas ที่เกิดจากอุบัติเหตุทางสมองมักจะมีความรุนแรงถึงกับชีวิตเนื่องจากสมองจะได้รับอันตราย

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

ภาวะเลือดออกเฉียบพลัน Subdural hematomas ชนิดเฉียบพลันมักจะเกิดจากอุบัติเหตุที่ศีรษะอย่างรุนแรง เลือดที่ออกมาจะกดสมองทำให้สมองขาดเลือด และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต

สำหรับผู้สูงอายุการได้รับอุบัติเหตุที่ศีระไม่รุนแรงก็สามารถทำให้เลือดออกในสมองได้ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นชนิดเรื้อรังโดยที่ผู้ป่วยจำไม่ได้ว่าได้รับอุบัติเหตุเมื่อไร

สาเหตุอื่นๆที่ทำให้เลือดออกในศีรษะได้แก่

 • รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด รวมทั้ง aspirin
 • ผู้ที่ดื่มสุราเรื้อรัง
 • ผู้ที่หกล้มบ่อยๆ
 • ศีรธได้รับอุบัติเหตุบ่อยๆ
 • เป็นเด็กทารก
 • ผู้สูงอายุ
 • พูดจาสับสน
 • เดินเซ ทรงตัวไม่ได้
 • ปวดศีรษะ
 • สับสน ซึม
 • หมดสติ
 • คลื่นไส้อาเจียน
 • ช้า
 • ลมชัก
 • พูดช้า
 • มีปัญหาเรื่องการมองเห็น
 • กระหม่อมเด็กจะบวมเต่งตึ
 • เด็กไม่ดูดนม
 • มีการชักกระตุกของแขนขาบางส่วน
 • ชักเกร็งและกระตุกทั้งตัว
 • ร้องเสียงแหลม
 • ศีรษะโตขึ้น
 • ซึมลง
 • เด็กจะกระสับกระส่าย
 • อาเจียน
 • กระโหลกศีรษะแยก
 • การใช้CT Scan ที่ศีรษะจะเป็นวิธีการวินิจฉัยที่ดี
 • ผู้ป่วยจะตอบสนองต่อคำสั่ง ไม่สามารถขยับแขนหรือขาได้

เลือดคั่งในสมองเลือดออกในสมอง

การรักษาเลือดในสมองชนิดเฉียบพลัน

 • เลือดออก SDHsที่มีความหนาวัดจุดที่หนาที่สุดมากกว่า 1 cm จะต้องได้รับการผ่าตัด สำหรบปริมาณเลือดที่น้อยกว่านี้ยังไม่จำเป็นต้องผ่าตัด
 • สำหรับสมองที่บอบช้ำตากอุบัติเหตุก็ต้องเอาออก

วิธีการผ่าตัดทำได้สองวิธี

Craniotomy

โดยการเจาะกระโหลกศีรษะบริเวณที่มีการคั่งของเลือดมากที่สุด เพื่อเอาเลือดที่คั่งออก และ หยุดการไหลของเลือด

Craniectomy

เป็นการผ่าตัดเอากระดูกกระโหลกออกเพื่อเอาเลือดออก และลดความดันของสมอง

ผลจากการมีเลือดออก subdural hematoma

 • อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยเลือดออกชั้น subdural hematoma ประมาณร้อยละ 50-90% ขึ้นกับความรุนแรง ตำแหน่ง และระยะเวลาที่รักษา
 • ประมาณร้อยละ 20-30 ของผู้ป่วยจะหายหรือมีความพิการเล็กน้อย
 • หลังผ่าตัดจะมีปัญหาเรื่องชัก

เพิ่มเพื่อน