หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ชนิดของโรคหลอดเลือดสมอง

 

โรคหลอดเลือดสมองแบ่งออกเป็น3ชนิดได้แก่

สมองขาดเลือด Ischemic Stroke

สมองขาดเลือด ischemic stroke เกิดขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันจากลิ่มเลือด ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอทำให้เซลล์สมองตาย สาเหตุของการอุดตันของหลอดเลือดมีสองชนิดคือ

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองแตก cerebral hemorrhage

โรคหลอดเลือดสมองแตกเกิดจากการที่หลอดเลือดสมองแตก และมีเลือดออกในสมอง ทำให้ความดันในสมองเพิ่มมากขึ้นเนื้อสมองขาดเลือด เลือดออกในสมองแบ่งออกเป็นสองชนิดคือ

ภาวะเลือดออกทั้งสองชนิดจะทำให้สมองบวม ความดันในสมองเพิ่มขึ้น เนื้อสมองได้รับเลือดไปเลี้ยงน้อยลงทำให้เซลล์สมองตาย

หลอดเลือดสมองแตก

 

โรคสมองขาดเลือดชั่วคราว Transient Ischemic Attack (TIA)

เป็นภาวะที่สมองขาดเลือดชั่วคราวเนื่องจากมีลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดสมองทำให้ขาดเลือดจึงเกิดอาการระยะหนึ่ง โดยมากมักจะเป็นไม่กี่นาที แต่อาจจะนานถึง 24 ชั่วโมง ผู้ที่เป็นโรค TIA 1 ใน 3 จะมีโอกาศเป็นโรคอัมพฤต การรักษาจะต้องดูแลเรื่องปัจจัยเสี่ยง และการให้ยาป้องกัน อ่านเรื่อง โรคสมองขาดเลือดชั่วคราว Transient Ischemic Attack (TIA)

โรคหลอดเลือดสมอง สาเหตุโรคหลอดเลือดสมอง

เพิ่มเพื่อน