ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

 

เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ โดยท่านจะต้องเรียนรู้ถึงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดยทั่วไปปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแบ่งออกเป็น

 1. ปัจจัยเสียงที่เปลี่ยนแปลงได้
 2. ปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้สูบบุหรี่

 

 

ปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงได้แบ่งออกเป็น

 • ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้แก่
  • การสูบบุหรี่ ผู้ที่สูบบุหรี่จะทำให้หัวใจทำงานเพิ่มขึ้น และเกิดลิ่มเลือดได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นยังทำให้เกิดโรคหลอดเลือดแข็งด้วย
  • การดื่มสุรา พบว่าการดื่มสุรามากเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง หากดื่มประมาณหนึ่งหน่วยสุราจะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
  • การออกกำลังกาย ผู้ที่ไม่ออกกำลังกายจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน
  • ภาวะน้ำหนักเกิน โรคอ้วนจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน
 • ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องใช้ยาได้แก่

ปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ได้แก่

 • อายุ อายุมากจะเสี่ยงเพิ่มขึ้น
 • เพศ อายุน้อยเพศชายจะเสี่ยงมากกว่าผู้หญิง แต่ผู้หญิงจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าผู้ชาย ผู้ที่รับประทานยาคุมกำเนิดจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
 • เชื้อชาติ บางเชื้อชาติจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูง
 • ประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
 • เคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือ TIA มาก่อน
 • ผนังหัวใจรั่ว patent foramen ovale

เมื่อท่านทราบความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองมาประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง การลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง

สาเหตุของหลอดเลือดสมอง อาการของโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง | ชนิดของโรคหลอดเลือดสมอง | ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอัมพาตและการป้องกัน | อาการของโรคหลอดเลือดสมอง | อาการเตือนหลอดเลือดสมอง | การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง | การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง | การเตรียมตัวก่อนออกจากโรงพยาบาล | โรคแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดสมอง | หลังจากโรคหลอดเลือดสมอง | การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

เพิ่มเพื่อน