การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

หากท่านมีอาการของโรคหลอดเลือดสมอง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะต้องได้รับการรักษาให้เร็วที่สุด การได้รับการรักษาที่ทันการจะลดโรคแทรกซ้อน และลดอัตราการเสียชีวิต

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองขึ้นกับว่าเป็นโรคสมองขาดเลือด หลอดเลือดในสมองแตก หรือสมองขาดเลือดชั่วคราว และระยเวลาตั้งแต่เกิดจนมาถึงโรงพยาบาล และสภาพของผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะฉุกเฉินหากเกิดเมื่อไรต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด ห้ามขับรถไปโรงพยาบาลด้วยตัวเอง

การรักษาผู้ที่เป็นโรคสมองขาดเลือด Ischemic Stroke และภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว Transient ischemic attack TIA

ทั้งสองภาวะเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเนื่องมาจากมีการอุดตันของหลอดเลือดการรักษาประกอบไปด้วย

สมองขาดเลือด Ischemic Stroke

การรักษาโรคสมองขาดเลือดจะต้องทำให้เลือดกลับไปเลี้ยงสมองซึ่งจะได้ผลดีหากให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 4.5 ชั่วโมงหลังเกิดอาการ

การรักษาทางยา

 • Aspirin มักจะให้ที่ห้องฉุกเฉิน
 • การให้ยาละลายลิ่มเลือดที่เรียกว่า Thrombolytic โดยใช้ยา tissue plasminogen activator (tPA) ผ่านทางหลอดเลือดดำ ซึ่งจะละลายลิ่มเลือด ซึ่งจะได้ผลดีเมื่อให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 4.5 ชั่วโมง หลังจากเกิดอาการซึ่งสามารถละลายลิ่มเลือด หากไม่สามารถให้ยา tPA แพทย์จะให้ยาต้านเกล็ดเลือดแทน
 • Endovascular Procedures เป็นการใส่สายสวนและนำเอาลิ่มเลือดออกมาออกมา

หากท่านเป็นโรค transient ischemic attack ซึ่งสาเหตุเกิดจากโรคหลอดเลือดแข็งที่หลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ จะต้องทำการแก้ไขหลอดเลือดแดงใหญ่คอ

 • Carotid endarterectomy ศัลยแพทย์จะผ่าตัดเอาคราบ Plaque ออกจากผนังหลอดเลือดโดยการผ่าตัดที่คอ และเปิดหลอดเลือดแดงเพื่อผ่าเอาคราบออก และทำการซ่อมหลอดเลือด การผ่าตัดนี้จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคได้ แต่มีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคหัวใจ
 • การใส่สายสวน และทำบอลลูนพร้อมขดลวด
 • สำหรับผู้ที่หัวใจเต้นสั่นพริ้วแพทย์จะให้ยาต้นการแข็งตัวของเลือดเพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือด

การรักษาโดยการผ่าตัด

 • หากหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ carotid artery เป็นโรคหลอดเลือดแข็งและตีบ มีคราบแพทย์จะทำการผ่าตัดที่เรียกว่า  carotid endarterectomy  แพทย์จะเปิดหลอดเลือดแดงและผ่าเอาคราบออกและทำการซ่อมแซมหลอดเลือด
 • หรือแพทย์อาจจะใส่สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือด และใส่ขดลวด
 • หรือแพทย์อาจจะใส่สายสวนไปยังบริเวณที่มีลิ่มเลือด และคล้องเอาลิ่มเลือดออกมา
 • หรืออาจจะใส่สายสวนบริเวณที่มีลิ่มเลือด และให้ยาละลายลิ่มเลือด

การเลือกวิธีการรักษาขึ้นกับโรคของผู้ป่วย ความชำนาญของแพทย์

การรักษาหลอดเลือดสมองแตก

หลักสำคัญของเลือดออกในสมองคือทำให้เลือดหยุดและลดความดันในสมอง เมื่อเลือดหยุดไหลก็เป็นช่วยที่ให้เวลาเพื่อก้อนเลือดจะค่อยๆละลายไปเอง การรักษาโรคหลอดเลือดแตกจะต้องหาว่าแตกจากโรคหรือภาวะอะไร หากความดันโลหิตสูงมากแพทย์จะลดความดันโลหิตลง การผ่าตัดขึ้นกับโรคที่เป็น

 • หากท่านเป็นโรคที่เรียกว่า aneurysm มีการโป่งพองของหลอดเลือดแดงแพทย์จะใส่ clipp เพื่อป้องกันการแตกของหลอดเลือด อีกวิธีหนึ่งที่ใช้รักษาคือใส่สายสวนไปยังบริเวณที่เกิดโรคและใส่ขดลวดเพื่อทำให้เกิดลิ่มเลือดบริเวณ aneurysm เพื่อป้องกันหลอดเลือดแตก
 • สำหรับผู้ที่ป่วยด้วยโรค AVM ก็มีวิธีการรักษา 3 วิธีคือ
  • ผ่าตัดเอา AVM ออกไป
  • ฉีดสารเข้าไปยังหลอดเลือดที่มี AVM เพื่อมิให้เลือดไหลเวียน
  • ให้รังสีไปยัง AVM

แต่กรณีที่มีก้อนเลือดขนาดใหญ่แพทย์จะผ่าตัดเพื่อเอาก้อนเลือดออก และลดความดันในสมอง

 • การใส่สายสวนผ่านทางเส้นเลือดที่ขาหนีบ และใส่ขดลวดยังบริเวณหนอดเลือดที่ผิดปกติ เช่น  aneurysm หรือ  AVM เพื่อป้องกันการแตกของหลอดเลือด
 • การผ่าตัดเพื่อเข้าไปทำให้เลือดหยุด โดยการผ่าตัดหลอดเลือดที่ผิดปกติออก หรือการใส่ clip หนีบหลอดเลือดที่โป่งพอง aneurysm

การรักษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

ผู้ป่วยที่มีสัญญาณอันตราย ควรดำเนินชีวิตโดยไม่ประมากท เช่น การออกกำลังกาย การควบคุมน้ำหนัก การเลือกรับประทานอาหารสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจำปี เมื่อแพทย์ได้ข้อมูลประวัติผู้ป่วยที่มีสัญญาณอันตราย แพทย์จะตรวจร่างกายโดยวัดความดันโลหิต ฟังหัวใจว่ามีเสียงลิ้นหัวใจว่ารั่วหรือไม่ ฟังเสียงที่หลอกเลือดแดงใหญ่ที่คอ ว่ามีเสียง ฟู่หรือไม่ ถ้าได้ยินเสียงฟู่แพทย์จะส่งตรวจคลื่นความถี่สูง Doppler ultrasound scan เพื่อวัดว่าหลอดเลือดแดงที่คอตีบมากน้อยแค่ไหน ถ้าหากตีบน้อยกว่า 70%แพทย์จะให้ยา aspirin หรือ ticlopidine ถ้าหากตีบเกิน 70%แพทย์แนะนำผ่าตัด

 • งดบุหรี่
 • รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ
 • รักษาน้ำหนัก
 • ให้ออกกำลังกาย

การวินิจฉัยโรค การป้องกันโรคสมองขาดเลือด โรคสมองขาดเลือด

การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง
Google
 

 

เพิ่มเพื่อน