ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบจะมีอาการอะไร

 

อาการที่พบได้บ่อยได้แก่

  1. อาการอ่อนแรงของแขน ขาครึ่งซีกมักจะเกิดทันทีหรือเฉียบพลัน และใช้เวลาไม่นานจนอาการคงที่ ผู้ป่วยบางรายที่อาการอ่อนแรงเป็นอย่างช้าๆใช้เวลาเป็นชั่วโมงถึงวัน เนื่องจากลิ่มเลือดในหลอดเลือดค่อยๆมีขนาดใหญ่ขึ้น ผู้ที่มีแขนหรือขาอ่อนแรงจะมาโรงพยาบาลด้วยเรื่องหกล้มขณะกำลังเดิน ยืน หรือหลังตื่นนอน บางคนอาจจะมาด้วยเรื่องการใช้มือไม่ถนัด หรือมาด้วยก้าวขึ้นบันไดไม่ได้
  2. มีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น อาจจะตามองไม่เห็นข้างหนึ่ง มองเห็นภาพซ้อน กรอกตาไปข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้ บางท่านอาจจะมีอาการเวียนศีรษะ อาเจียน อาการทั้งหมดต้องเกิดแบบเฉียบพลัน
  3. ชาซีกใดซีกหนึ่งอย่างเฉียบพลัน
  4. ปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิทเฉียบพลัน ผู้ป่วยจะทราบเมื่อดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารน้ำจะรั่วข้างปากเบี้ยว
  5. มึนงง ทรงตัวไม่ได้ เดินเซ
  6. พูดไม่ชัด พูดอ้อแอ้ ไม่เข้าใจคำพูด บางคนพูดไม่ได้ หรือนึกคำพูดไม่ได้
  7. ซึมลง จนกระทั่งหมดสติ
  8. ปวดศีรษะอย่างรุนแรง

อาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลันทำไมไม่เหมือนกันในแต่ละคน

ก่อนจะไปอ่านเรื่องอาการควรจะทราบเรื่องสมองและหลอดเลือดที่ไปเลี้ยง อ่านที่นี่

อาการของสมองขาดเลือดขึ้นกับตำแหน่งของสมองที่ขาดเลือด และขนาดของสมองที่ขาดเลือด นอกจากนั้นยังอาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น อาการปวดศีรษะ ซึม หรือชัก อาการของหลอดเลือดสมองตามตำแหน่งที่ตีบได้แก่

สมอง

1หลอดเลือดแขนง Anterior cerebral artery ดูภาพด้านบน

บริเวณสมองส่วนที่เสียหายคือ สมองส่วนใหน้าหรือที่เรียกว่   frontal lobe

อาการ มีอาการอ่อนแรงของแขนขาด้านตรงกันข้ามกับสมองส่วนที่เกิดโรค โดยจะมีลักษณะที่สำคัญคือขาจะอ่อนแรงมากกว่าแขนและใบหน้า สูญเสียความสามารถในการตัดสินใจ abulia

2หลอดเลือดแขนง Middle cerebral artery

บริเวสมองส่วนที่เสียหายคือ Posterior frontal, temporal, parietal lobes

อาการ มีอาการอ่อนแรงของใบหน้า แขน ขาโดยการอ่อนแรงของใบหนาและแขนมากกว่าขา มีอาการชาครึ่งซีก หากอ่อนแรงข้างขวาจะมีอาการพูดไม่ได้ ไม่เข้าใจคำพูด อ่านหนังสือไม่ออก

3หลอดเลือดแขนง Posterior cerebral artery

บริเวณสมองส่วนที่เสียหาย Occipital lobe

อาการ ตาบอดชนิด homonymous hemianopia ดังภาพ

 

 

โดยสรุปอาการที่พบได้แก่

อาการต่างๆขึ้นกับตำแหน่งที่เกิดโรค และขนาดของสมองขาดเลือดว่ามีขนาดเท่าไร

 

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือด อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง

เพิ่มเพื่อน

 

โรคหลอดเลือดสมอง | ชนิดของโรคหลอดเลือดสมอง | ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอัมพาตและการป้องกัน | อาการของโรคหลอดเลือดสมอง | อาการเตือนหลอดเลือดสมอง | การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง | การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง | การเตรียมตัวก่อนออกจากโรงพยาบาล | โรคแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดสมอง | หลังจากโรคหลอดเลือดสมอง | การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง