หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง ( subdural hematoma )

โครงสร้างของเยื่อหุ้มสมอง

เป็นภาวะที่มีเลือดออกระหว่างเนื้อสมองกับเยื่อหุ้มสมองชั้น Dura ก้อนเลือดเมื่อโตขึ้นก็จะกดสมองและทำให้เกิดอาการความดันในสมองเพิ่ม ผู้ป่วยจะปวดศีรษะ อ่อนแรง อาเจียน ซึมลง หากไม่รักษาก้านสมองจะถูกกดผู้ป่วยจะเสียชีวิตภาวะนี้มักจะพบในผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุที่ศีรษะ

ภาพ CT Scan แสดงเลือดออกชั้น subdura

ชนิดของเลือดออกในชั้น sural hematoma

ห่างแบ่งเลือดออกในสมอง subdural haematoma (SDH)ตามระยะเวลาของการเกิดโรคแบ่งออกเป็น

กลุ่มที่เสี่ยงได้แก่

เพิ่มเพื่อน