สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง

สมองของเราประกอบด้วยเซลล์สมองเป็นจำนวนมากสมองไม่สามารถสะสมอาหารและ oxygen เหมือนกล้ามเนื้อ สมองได้รับสารอาหาร และoxygenจากเลือดที่ไปเลี้ยงดังนั้นหากสมองขาดเลือดเพียง 4นาทีก็เพียงพอทำให้เซลล์สมองขาดสารอาหารและตายในที่สุด สาเหตุที่สำคัญมีอยู่3ประการ

 1. โรคสมองขาดเลือด
 2. โรคหลอดเลือดสมองแตก
 3. Transient Ischemic Attack (TIA)

1โรคสมองขาดเลือด Ischemic Stroke

สมองขาดเลือด ischemic stroke เกิดขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันจากลิ่มเลือด ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอทำให้เซลล์สมองตาย สาเหตุของการอุดตันของหลอดเลือดมีสองชนิดคือ

 • สมองขาดเลือด ischemic stroke หลอดเลือดแดงแข็งหรือตีบ atherosclerosis เกิดเนื่องจากมีคราบไขมันเกาะที่ผนังหลอดเลือด หากคราบ plaque ที่ผนังหลอดเลือดฉีกขาดและมีเกล็ดเลือดมาเกาะ ทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดเล็กๆของอวัยวะต่างๆ(หัวใจ และสมอง)ก็จะทำให้เกิดการขาดเลือดที่อวัยวะนั้นเรียก thrombotic

 

 • เกิดจากคราบที่หลอดเลือดแดงใหญ่เช่น หลอดเลือด carotid หลุดลอยไปอุดหลอดเลือดในสมอง ทำให้สมองขาดเลือดและเกิดโรค TIA
 • เกิดจากลิ่มเลือดลอยไปอุดหลอดเลือดที่เรียกว่า Embolic stroke ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดได้แก่ การเต้นของหัวใจผิดปกติที่เรียกว่าหัวใจเต้นสั่นพริ้ว atrial fibrillation ซึ่งต้องให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด

 

2สาเหตุของหลอดเลือดสมองแตก Hemorrhagic Stroke

 

โรคหลอดเลือดสมองแตก cerebral hemorrhage

โรคหลอดเลือดสมองแตกเกิดจากการที่หลอดเลือดสมองแตก และมีเลือดออกในสมอง ทำให้ความดันในสมองเพิ่มมากขึ้นเนื้อสมองขาดเลือด เลือดออกในสมองแบ่งออกเป็นสองชนิดคือ

 • เลือดออกในเนื้อสมอง intracerebral hemorrhage เกิดเนื่องจากหลอดเลือดในเนื้อสมองแตกเลือดจึงคั่งในเนื้อสมอง
 • เลือดออกในช่องสมอง subarachnoid hemorrhage เกิดเนื่องจากหลอดเลือดที่อยู่บนผิวสมองเกิดแตกทำให้เลือดอยู่บริเวณผิวสมอง

ภาวะเลือดออกทั้งสองชนิดจะทำให้สมองบวม ความดันในสมองเพิ่มขึ้น เนื้อสมองได้รับเลือดไปเลี้ยงน้อยลงทำให้เซลล์สมองตาย

หลอดเลือดสมองแตก

 

 

 • ความดันโลหิคสูง หากความดันโลหิตสูงเป็นเวลานานจะมีการทำลายผนังหลอดเลือด เมื่อความดันสูงมากๆจะทำให้หลอดเลือดมีการแตก
 • Aneurysm เป็นภาวะที่ผนังหลอดเลือดมีการโป่งพองซึ่งจะมีโอกาศแตก
 •  
 • arteriovenous malformations (AVMs) เป็นความผิดปกติของการที่หลอดเลือดแดงต่อกับหลอดเลือดดำ ทำให้หลอดเลือดดำไม่สามารถรับแรงดันได้จึงแตก

 

โรคสมองขาดเลือดชั่วคราว Transient Ischemic Attack (TIA)

เป็นภาวะที่สมองขาดเลือดชั่วคราวเนื่องจากมีลิ่มเลือดอุดหลอดเลือดสมองทำให้ขาดเลือดจึงเกิดอาการระยะหนึ่ง โดยมากมักจะเป็นไม่กี่นาที แต่อาจจะนานถึง 24 ชั่วโมง ผู้ที่เป็นโรค TIA 1 ใน 3 จะมีโอกาศเป็นโรคอัมพฤต การรักษาจะต้องดูแลเรื่องปัจจัยเสี่ยง และการให้ยาป้องกัน อ่านเรื่อง โรคสมองขาดเลือดชั่วคราว Transient Ischemic Attack (TIA)

โรคหลอดเลือดสมอง ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง | ชนิดของโรคหลอดเลือดสมอง | ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอัมพาตและการป้องกัน | อาการของโรคหลอดเลือดสมอง | อาการเตือนหลอดเลือดสมอง | การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง | การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง | การเตรียมตัวก่อนออกจากโรงพยาบาล | โรคแทรกซ้อนโรคหลอดเลือดสมอง | หลังจากโรคหลอดเลือดสมอง | การป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง