การล้างไตผ่านทางท้อง


การล้างไตผ่านทางหน้าท้อง เมื่อไตวายไม่สามารถขับน้ำและของเสียออกจากร่างกาย การล้างไตผ่านทางหน้าท้องก็เป็นทางหนึ่งที่จะรักษาสมดุล

ขั้นตอนในการล้างไตผ่านทางหน้าท้อง

การคัดเลือกผู้ป่วย ที่จะทำการล้างไตผ่านทางหน้าท้อง จะต้องไม่มีข้อห้ามดังต่อไปนี้

 

 • ผู้ป่วยมีรอยโรคบริเวณผิวหนังหน้าท้องที่ไม่สามารถใส่สาย
 • ผู้ป่วยที่มีพังผืดภายในช่องท้องมาก
 • ผู้ป่วยที่มีสภาพจิตบกพร่องอย่างรุนแรง
 • มีสิ่งแปลกปลอมในช่องท้องมาก่อน เช่น ใส่เส้นเลือดเทียม
 • มีไส้เลื่อนที่ยังไม่แก้ไข หรือมีช่องติดต่อระหว่างช่องท้องกับอวัยวะภายนอก
 • อ้วนมาก (BMI>35กก./ตร.ม)
 • มี Recurrent diverticulitis หรือการอักเสบของลำไส้บ่อยๆ
 • มีการผ่าตัดนำกระเพาะหรือลำไส้ออกมาทางหน้าท้อง
 • ไม่มีผู้ดูแลในการรักษาด้วยวิธีล้างไตทางช่องท้องในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถดำเนินการ รักษาด้วยตนเอง

ขั้นตอนในการล้างไตทางหน้าท้อง

 • จะต้องเจาะที่หน้าท้องและเอาสายสอดเข้าไปในท้อง และคาสายนั้นไว้สำหรับใส่สารละลายและนำสารละลายออกมา
 • สารละลายจะปล่อยทิ้งไว้ในท้อง 4-6 ชั่วโมงเพื่อให้ของเสียซึมผ่านออกมา
 • จะใส่สารละลายครั้งละประมาณ 2 ลิตร
 • จะทำวันละ 4-6ครั้ง


หลักการฟอกไตวิธีนี้คือการใส่สายเข้าไปในช่องท้องแล้วใส่น้ำยาเข้าในช่องท้องเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงปล่อยออก การฟอกมีด้วยกันหลายวิธี เช่น 

 • Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) 
 • Continuous Cyclic Peritoneal Dialysis (CCPD)
 • Intermittent Peritoneal Dialysis (IPD)

ระยะเวลาในการฟอกขึ้นกับวิธีการฟอก เช่น (CAPD) ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ,(CCPD)ใช้เวลา 12 ชั่วโมง

โรคแทรกซ้อนที่สำคัญคือ ช่องท้องอักเสบ ป้องกันโดยทำการล้างท้องแบบปราศจากเชื้อ

 • ความดันโลหิตต่ำเนื่องจากล้างไตเอาน้ำออกมากเกินไป
 • ความดันโลหิตสูงและบวมเนื่องการล้างไตไม่สามารถดึงน้ำออกมา
 • ได้รับบาดเจ็บอวัยวะภายในท้องจะทราบได้โดยน้ำที่ออกมามีสีแดงปน
 • การติดเชื้อในช่องท้องจะทราบได้เพราะน้ำที่ออกมาจะขุ่น

การดูแลหลังสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายที่ล้างไตผ่านทางหน้าท้อง

เนื่องจากผู้ที่ล้างไตผ่านทางหน้าท้องจะมีน้ำในท้อง และกล้ามเนื้อหน้าท้องอ่อนแรง การยกของหนักจะทำให้เกิดอาการปวดหลังได้ง่ายจึงมีคำแนะนำดังนี้

 • คำนึงถึงน้ำหนักที่จะยกว่าหนักไปหรือไม่
 • ให้ยกของใกล้ตัวมากที่สุด
 • เวลาจะยกของให้กางขาออก เก้าเท้าไปข้างหน้าหนึ่งเท้า
 • ให้ย่อเข่าแทนการก้ม
 • อย่ายกของจากที่ชั้นที่สูง
 • อย่ายกของและบิดเอว
 • อ่านต่ออาหารสำหรับผู้ที่ล้างไตทางหน้าท้อง

โรคไต หน้าที่ของไต อาการไตเสื่อม โรคไตวาย