ก้อนถุงน้ำของมือและข้อมือ Ganglion


ก้อนถุงน้ำของมือและข้อมือ Ganglion มักพบด้านหลังของข้อมือ ภายในจะเป็นของเหลวมีลักษณะเหนียวข้น ผู้ป่วยมักจะไม่มีอาการเจ็บปวด แต่รู้สึกไม่สบายเมื่อเคลื่อนไหว

ลักษณะของก้อน

เป็นก้อนนูนขึ้นมา ลักษณะค่อนข้างแข็ง ผิวเรียบ และไม่เคลื่อนที่ ส่วนใหญ่กดไม่เจ็บ ในผู้ป่วยบางรายอาจมี มีอาการบวมที่ข้อมือ ถ้ากระดกข้อ มือขึ้น หรือ งอข้อมือลง จะทำให้ขนาดของก้อนถุงน้ำเปลี่ยนแปลง เช่น ถ้าก้อนทางด้านหลังข้อมือ เมื่อกระดกข้อมือขึ้น ขนาดก้อนจะเล็กลงหรือคลำไม่ได้ แต่ถ้างอข้อมือลง ก็จะโตขึ้น และแข็งมากขึ้น เป็นต้น

ระยะเวลาที่เป็น

อาจเป็นขึ้นทันทีหรือค่อยๆโตขึ้น หรือ ก้อนนั้นยุบเองแล้วโตขึ้นมาใหม่ได้ ถ้าปล่อยไว้ก้อนก็มักจะโตขึ้น แต่จะค่อย ๆ โตอย่างช้า ๆ อาจใช้เวลานานหลายเดือน หรือ เป็นปี จึงจะผิดสังเกต

อาการ

อาจมีอาการเมื่อย ปวดข้อมือรบกวน การเคลื่อนไหวมือข้อมือลำบาก เนื่องจากก้อนถุงน้ำไปกดเบียด เส้นเอ็นหรือเยื่อบุข้อ กรณีที่ก้อนซีสต์ติดกับเส้นเอ็นจะทำให้รู้สึกว่านิ้วที่มีผลกระทบนั้นอ่อนแอลงได้
หาก cyst กดทับเส้นประสาทก็อาจจะทำให้เกิดอาการปวด

สาเหตุ

ยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริง เชื่อว่าเกิดจากการบาดเจ็บการใช้ข้อมือเคลื่อนไหวโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวในท่ากระดกข้อมือเป็นเวลานาน

การรักษา

การรักษาแบ่งออกเป็น

  1. ไม่ต้องทำอะไรเนื่องจากไม่ใช่เนื้อร้าย และมีอาการไม่มากสำหรับผู้ที่มีก้อนและไม่มีอาการอะไรมากก็ไม่ต้องทำอะไร
  2. หยุดการเคลื่อนไหวหากมีการเคลื่อนไหวมากก็จะทำให้น้ำใน cyst เพิ่มขึ้น
  3. หากไม่สบายใจหรือกังวลหรือไม่สะดวกเวลาเคลื่อนไหวก็อาจจะพิจารณาเจาะดูดเอาของเหลวออก อาจจะใช้ยา steroid ฉีกเข้าไป อาจจะกลับเป็นซ้ำขึ้นมาใหม่ บางท่านแนะนำให้ดามด้วยเผือกอ่อนก็พอจะช่วยได้

สำหรับผู้ที่มีถุงน้ำขนาดใหญ่ก็พิจารณาผ่าตัดเลาะถุงน้ำออก แต่ถ้าเลาะไม่หมดก็อาจจะเป็นซ้ำ

เอกสารอ้างอิง

เพิ่มเพื่อน