หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

immunoglobulin G

Immunoglobulin เป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อต่อต้าน antigen จากเชื้อโรค มะเร็ง และสารภูมิแพ้ Immunoglobulin เป็นภูมิคุมกัน หรือ Antibody ที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเมื่อร่างกายได้รับ antigen และจะจำไว้ เมื่อเราติดเชื้อตัวเก่าร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันอย่างมากเพื่อต่อสู้กับ Antigen นั้น

ภูมิคุ้มกัน immunoglobulin G" เขียนย่อ ๆ ว่า IgG เป็นภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อต่อต้านสิ่งแปลกปลอม ภูมิคุ้มกันนี้จะจำ antigen ได้ เมื่อเกิดการติดเชื้อ IgG จะต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอม และกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด ลิมโฟไซต์ (Iymphocyte) สร้างภูมิเพิ่มขึ้น IgG เป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญมีมากถึงร้อยละ 75 ของภูมิคุ้มกันในร่างกาย

หน้าที่ของ IgG

ค่าปกติของ IgG

IgG  565 – 1,765 mg/dL

ในทางน้อย

พบในโรค/ภาวะ

ในทางมาก

พบในโรค/ภาวะ