การตรวจ immunoglobulin

การตรวจหาอิมมูโนกลบบูลิน immunoglobulin เป็นการวัดระดับอิมมูโนกลบบูลิน หรือภูมิคุ้มกัน(แอนติบอดี)ในเลือด อิมมูโนกลบบูลิน เป็นโปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นภูมิไว้ต่อสู้กับเชื้อโรค แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และมะเร็ง รังแคสัตว อิมมูโนกลบบูลิน มีหลายชนิดเพื่อต่อสู้กับแอนติเจนหลายชนิด เช่นแบคทีเรีย ไวรัสและสารพิษ แต่บางครั้งร่างกายก็สร้างแอนติบอดีผิดพลาดทำต่อสู้กับเนื้อเยื่อตัวเองเกิดภาวะที่เรียกว่าโรคแพ้ภูมิ เมื่อเราติดเชื้อร่างกายจะสร้าง Antibody ต่อเชื้อนั้นและจดจำ เมื่อมีการติดเชื้อใหม่ ร่างกายจะตอบสนองต่อการติดเชื้อนั้นโดยการสร้าง Antibody อย่างมากทำให้ร่างกายเราต่อสู้กับเชื้อโรคได้

อิมมูโนกลบบูลิน มีอยู่ 5 ชนิดคือ

ในการส่งเลือดตรวจมักจะส่งตรวจหาทั้ง IgA, IgG และ IgM

ทำไมต้องส่งตรวจ

การเตรียมตัวตรวจ

ไม่ต้องอดอาหารแพทย์จะให้เจาะเลือดในวันที่ตรวจ

วิธีการ แพทย์จะสั่งให้เจาะเลือด เจ้าหน้าที่จะทำการเจาะเลือด

 

ต่าปกติ

ค่าปกติจะแปรผันตามค่ามาตรฐานของห้องปฏิบัติการในแต่ละแห่ แพทย์จะวินิจฉัยจากค่าผลเลือและอาการของผู้ป่วย ค่าของผู้ใหญ่และเด็กจะไม่เท่ากัน

Immunoglobulins 
IgA

60-400 milligrams per deciliter (mg/dL) or 600-4,000 milligrams per liter (mg/L)

IgG

700-1,500 mg/dL or 7.0-15.0 grams per liter (g/L)

IgM

60-300 mg/dL or 600-3,000 mg/L

IgD

0-14 mg/dL or 0-140 mg/L

IgE

3-423 international units per milliliter (IU/mL) or 3-423 kilo-international units per liter (kIU/L)

ปัจจัยที่มีผลการตรวจเลือด

มีปัจจัยที่มีผลต่อการตรวจเลือดหา Antibody

สิ่งที่ควรจะรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน

ภูมิคุ้มกัน | IgA | IgG | IgM

Google