อาหารที่เพิ่มการเกิดมะเร็ง

 

อาหารที่ก่อให้เกิดมะเร็งคืออะไร?

การสังเกตพบว่าแบบการดำเนินชีวิตและอาหารที่บริโภคมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งในร่างกายของเรา การทานอาหารบางชนิดและแบบการปรุงแต่งอาหารอาจเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้ เช่น

อาหารที่เชื่อมโยงกับการเกิดมะเร็ง

 • อาหารรสหวาน: การบริโภคอาหารที่มีน้ำตาลสูงอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ร่างกายมีการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ง่ายขึ้น เช่น น้ำตาลที่มาจากเครื่องดื่มหวานและขนมปัง

 • อาหารโปรตีนสูง: การบริโภคโปรตีนสูงจากเนื้อสัตว์บางชนิดอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง เช่น เนื้อวัวและหมูที่มีไขมันสูง

 • อาหารที่ผ่านการปรุงแต่งมาก: อาหารที่มีการเพิ่มสารเคมีและสารปรุงแต่งมากอาจมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นกระบวนการเกิดมะเร็ง เช่น อาหารที่ย่างเผาหรือทอดน้ำมัน

วิธีลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง

เมื่อเราทราบถึงความเชื่อมโยงระหว่างอาหารและการเกิดมะเร็ง เราสามารถนำแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงได้ดังนี้:

 • ควบคุมอาหาร: รับปริมาณน้ำตาลและไขมันในอาหารให้เป็นไปตามปกติ ควรเลือกบริโภคอาหารที่มีโปรตีนจากแหล่งที่ดี เช่น แห้งและปลอดสารปรุงแต่ง

 • เพิ่มผักและผลไม้: การรับประทานผักและผลไม้ที่มีความสีสันสูง สามารถเสริมความสมดุลของอาหารและนำเข้าสารอาหารที่มีส่วนช่วยในการป้องกันมะเร็ง

 • เลือกวิถีการปรุงอาหาร: เลือกวิธีการปรุงอาหารที่มีการใช้ความร้อนน้อย เช่น ต้ม นึ่ง หรือย่าง เพื่อลดการเสี่ยงจากสารเคมีที่เกิดจากการทอดน้ำมัน

บทสรุป

การเชื่อมโยงระหว่างอาหารและการเกิดมะเร็งเป็นเรื่องที่ท้าทายและให้ความสำคัญกับการเลือกอาหารและวิถีการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นเป้าหมายของโรคมะเร็ง เป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการสร้างสุขภาพที่ดีและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งอย่างเหมาะสม

 

มะเร็งในช่องปาก คอ และหลอดอาหาร

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญในการเกิดโรคมะเร็งบริเวณดังกล่าวได้แก่

 • การสูบบุหรี่
 • การดื่มสุรา
 • อ้วนหรือน้ำหนักเกิน
 • ปัจจัยเสี่ยงด้านอาหาร การรับประทานผัก และผลไม้น้อยเป็นเหตุให้ขาดสารอาหารที่สำคัญได้แก่ riboflavin วิตามินซี กรดโฟลิก สังกะสี
 • การดื่มหรือรับประทานอาหารที่มีอุณหภูมิสูง

มะเร็งช่องมูกและคอ Nasopharyngeal Cancer

มะเร็งชนิดนี้พบมากในประเทศจีนพบว่ามีความสัมพันธืกับการรับประทานอาหารปลาเค็มตั้งแต่วัยเด็ก และการติดเชื้อไวรัส Epstein-Barr

มะเร็งกระเพาะอาหาร

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้แก่

 • การติดเชื้อ H.pylori
 • อาหารดองเค็มไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือผักก็เพิ่มอุบัติการณ์ของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร การเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารลดลงหลังจากการใช้ตู้เย็นในการถนอมอาหารแทนเกลือ
 • การรับประทานผักและผลไม้มากจะลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารเชื่อว่าเกิดจากวิตามินซีในผักและผลไม้

มะเร็งลำไส้ใหญ่

เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับที่ 3 ของมะเร็งทั่วโลกปัจจัยเสียงที่พบได้แก่

 • คนอ้วนหรือน้ำหนักเกิน
 • การดื่มสุรา
 • การออกกำลังกายจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง
 • อาหาร ได้แก่อาหารดังต่อไปนี้

มะเร็งลำไส้ใหญ่

เนื้อสัตว์

ได้มีการศึกษาพบว่าประเทศที่มีการบริโภคเนื้อสัตว์จะมีอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้สูง กลไกที่ทำให้เกิดมะเร็งพอสันนิฐานได้ดังนี้

 • กระบวนการปรุงอาหารทำให้เกิดสารก่อมะเร็งเช่น polycyclic aromatic hydrocarbons และ heterocyclic amines
 • มีสาร nitritesในอาหารและเมื่อปรุงอาหารจะกลายเป็นสารก่อมะเร็ง N-nitroso compounds
 • พบว่าอาหารที่หมักดองจะก่อให้เกิดมะเร็งมากกว่าอาหารสด
 • สรุปได้ว่าการรับประทานเนื้อแดงที่ผ่านการหมักดองจะเกิดความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้

ไขมัน

ได้มีการศึกษาพบว่าประเทศที่มีการบริโภคไขมันจะมีอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้สูง เชื่อว่าอาหารมันจะทำให้เกิดไขมันที่เป็นพิษต่อเซลล์และมีน้ำดีในลำไส้สูง

ผักและผลไม้

เชื่อว่าการรับประทานผักและผลไม้มากจะลดอัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เนื่องจาก กากอาหารที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ลำไส้บีบตัวเร็วขึ้นสารพิษถูกดูดซึมลดลง นอกจากนั้นการย่อยสลายของใยอาหารจะเกิดสารเคมีที่ป้องกันลำไส้จากสารก่อมะเร็งหลายชนิด

กรดโฟลิก

ผู้ที่รับประทานอาหารที่ขาดกรดโฟลิกจะมีความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้สูงขึ้น เมื่อให้กรดโฟลิกเสริมจะลดการเกิดมะเร็งลำไส้

แคลเซี่ยม

การได้รับแคลเซี่ยมเสริมจะลดการเกิดมะเร็งลำไส้เชื่อว่ากลไกเกิดจากแคลเซี่ยมไปจับกับน้ำดี และลดผลกระทบจากธาตุเหล็กในลำไส้

มะเร็งตับ

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือ

 • การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ส่วนไวรัสตับอักเสบ ซีเกิดมะเร็งไม่มาก
 • ส่วนอาหารที่ทำให้เกิดมะเร็งตับได้แก่สาร aflatoxin ที่เกิดจากเชื้อราในถั่ว
 • สุราก็เป็นสาเหตุสำคัญ

มะเร็งตับ

มะเร็งตับอ่อน

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญได้แก่

 • คนอ้วนหรือมีน้ำหนักเกิน
 • การรับประทานเนื้อแดงมาก
 • การรับประทานผักจะลดการเกิดมะเร็งตับอ่อน

มะเร็งปอด

สาเหตุเกิดจากการสูบบุหรี่ แต่ปัจจัยเสริมคือการรับประทานผักและผลไม้น้อยเกินไปซึ่งทำให้ขาดวิตามินเอ อ่านที่นี่

มะเร็งเต้านม

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ

 • อ้วนหรือน้ำหนักเกิน
 • สุราพบว่าดื่มสุราวันละหนึ่งแก้วจะเพิ่มความเสี่ยงร้อยละ7
 • การรับประทานอาหารมัน

มะเร็งเต้านม

บัญญัติ 10 ประการในการป้องกันมะเร็ง การป้องกันมะเร็ง

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน