การคำนวณความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ

โรคหัวใจขาดเลือดเป็นโรคที่พบมากทั่วโลก และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย คนที่เป็นโรคนี้มักจะค่อยๆเป็นจนกระทั่งเกิดอาการ การที่เราจะรู้ว่าเราเสี่ยงแค่ไหน จะต้องใช้การคำนวณซึ่งได้จากการศึกษาของ Framingham Heart Study

เมื่อเราทราบความเสี่ยงแล้ว สิ่งที่เราต้องทำคือทำอย่างไรที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ (อ่านที่นี่ )

ให้ท่านกรอกข้อมูลลงในตาราง ซึ่งจะคำนวณความเสี่ยงของท่านออกมา

ปัจจัยเสี่ยง คำตอบของคุณ คะแนน ความเสี่ยงการเกิดโรค
เพศ: ชาย หญิง  
อายุ: ปี  
สูบบุหรี่: ใช่ ไม่ใช่
โรคเบาหวาน: ใช่ ไม่ใช่
ความดันโลหิต: / mm Hg
mg/dl
HDL Cholesterol: mg/dl
 
คะแนนทั้งหมด: = %ความเสี่ยงของโรคหัวใจของท่านใน 10 ปี
ค่าความเสี่ยงเฉลี่ย 10 ปี(Average 10-year risk) = % สำหรับคนอื่นๆในอายุเดียวกัน(for others in your age group)
ความเสี่ยงต่ำ(Low 10-year risk) = % สำหรับคนอื่นๆในอายุเดียวกัน(for others in your age group)

การคำนวณนี้จะอาศัยการศึกษาของ Framingham Heart Study. จะใช้สำหรับผู้ที่มีอายุ 30ถึง 74.

Wilson, PW, et. al. Prediction of Coronary Heart Disease Using Risk Factor Categories. Circulation 1998 97 (18): 1837-1847.