เมื่อออกกำลังกายหัวใจเต้นกี่ครั้งถึงจะดี

ดัชนีมวลกาย | พลังงานสำหรับการออกกำลังกาย | พลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน | อัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย | BMR | การแปลงส่วนสูง | การแปลงน้ำหนัก การวัดเส้นรอบเอว

อัตราการเต้นหัวใจเป้าหมายTarget Heart Rate Calculator

การออกกำลังกายที่ดีจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมี กล้ามเนื้อและข้อมีความยืดยุ่น หัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงซึ่งเรียกว่า aerobic exercise การออกกำลังกายแบบนี้จะต้องออกกำลังให้หัวใจเต้นถึงเกณฑ์เป้าหมาย ซึ่งจะทำให้หัวใจและหลอดเลือดแข็งแรง ลดน้ำหนัก ลดไขมันในร่างกาย ป้องกันโรคเบาหวาน สูตรการคำนวณหาอัตราการเต้นหัวใจเป้าหมายอยู่บ้างล่าง

  อายุของคุณ    
เลือกระดับของการออกกำลังกาย
 

ไม่เคยออกกำลังหรือเพิ่งจะเริ่มต้น
เริ่มต้นออกกำลังบ้างแล้ว
ออกกำลังสม่ำเสมอจนถึงปานกลาง
ออกกำลังกายหนักหรือหนักมาก

อัตราการเต้นหัวใจอยู่ระหว่าง
และ ครั้งต่อนาที

ท่านที่ออกกำลังกายแล้วน้ำหนักไม่ลดอาจจะเกิดจากการออกกำลังแล้วหัวใจเต้นไม่ได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย หรืออาจจะไม่นานพอ หรืออาจจะรับประทานอาหารมากเกินไป

ท่านสามารถทราบว่าหัวใจเต้นตามเกณฑ์ได้อย่างไร

  • จากการจับชีพขจรที่ข้อมือ
  • จากเครื่องมือซึ่งมักจะติดมากับอุปกรณ์การออกกำลังกาย

ข้อควรระวังสำหรับผู้ที่จะออกกำลังกายอย่างหนัก

  • หากท่านมีโรคประจำตัว เช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ควรปรึกษาแพทย์
  • ท่านที่มีโรคหัวใจต้องปรึกษาแพทย์ว่าท่านออกกำลังกายได้หนักแค่ไหน
  • ท่านมี่มีอายุมากกว่า 40 ปีที่ไม่เคยออกกำลังกาย
  • ท่านที่มีน้ำหนักเกิน
  • ท่านที่มีอาการแน่นหน้าอกขณะออกกำลังกาย
  • ท่านที่เหนื่อยมากขณะออกกำลังกาย
  • หรือมีโรคอื่นๆ