การคำนวณหาปริมาณยาที่ให้ผู้ป่วย

กรณีที่เราทราบอัตราการให้น้ำเกลือ(cc/Hr) รู้ว่าผู้ป่วยมีน้ำหนักเท่าไร (Kg),รู้จำนวณยาที่เหลือ (Mg ),จำนวนน้ำเกลือที่เหลือ เราอยากจะทราบว่าผู้ป่วยรายนี้ได้รับยาปริมาณกี่ไมโครกรัมต่อน้ำหนักต่อนาที โดยใส่ค่าลงในสูตรข้างล่างนี้

อัตราการให้น้ำเกลือ IV rate cc/hr
น้ำหนักเป็น กิโลกรัม weight (kg)
ปริมาณยาที่ผสม (Mg dose available)
ปริมาณน้ำเกลือ (mL available)
ปริมาณยาที่ได้รับ(mcg/kg/min)

กลับหน้าเดิม