การแปลงหน่วยน้ำหนัก

ดัชนีมวลกาย | พลังงานสำหรับการออกกำลังกาย | พลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน | อัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย | BMR | การแปลงส่วนสูง | การแปลงน้ำหนัก

คุณใช้สูตรข้างล่างในการแปลงระบบวัดน้ำหนัก เพื่อใส่ลงในสูตรคำนวณหาแคลอรี่

 

น้ำหนักของคุณ?       
น้ำหนักของคุณ
ต้องการแปลงเป็น
Result