การคำนวณดัชนีมวลกาย

ดัชนีมวลกาย | พลังงานสำหรับการออกกำลังกาย | พลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน | อัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย | BMR | การแปลงส่วนสูง | การแปลงน้ำหนัก การวัดเส้นรอบเอว

ปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินเป็นปัญหาของคนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่น บางครั้งดูภายนอกอาจจะบอกไม่ได้ว่าอ้วนหรือไม่ การวัดดัชนีมวลกาย และการวัดเส้นรอบเอว จะเป็นตัวบอกว่าคุณต้องจัดการกับน้ำหนักคุณหรือยัง อาจจะต้องเทียบระหว่างน้ำหนัก และส่วนสูงที่เราเรียกว่า ดัชนีมวลกายซึ่งบอกว่าน้ำหนักของเราเมื่อเทียบกับส่วนสูงเกิดค่าปกติหรือไม่ ดัชนีมวลกายยังมีจุดอ่อนที่ไม่ได้บงบอกปริมาณไขมันในร่างกาย เส้นรอบเอว จะบอกว่าไขมันในอวัยวะภายในของเราเป็นอย่างไร

ตารางข้างล่างเป็นการคำนวณหาดัชนีมวลกาย การแปลผลควรจะใช้สำหรับชาวเอเซีย ซึ่งได้อธิบายไว้ด้านล่างแล้ว

เพศ: ชาย หญิง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
กดเพื่อคำนวณ

พื้นที่ผิว(Body Surface Area)= m2
Lean Body Weight = kg = lbs
น้ำหนักที่ควรเป็น(Ideal Body Weight) = kg = lbs
ดัชนีมวลกาย(Body Mass Index) = kg/m2 =

การแปลผลดัชนีมวลกายตามมาตราฐานคนทางยุโรปใช้

 • ดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5 ให้ถือว่าน้ำหนักน้อยกว่าปกติ
 • ดัชนีมวลกายระหว่าง 18.5 และ 24.9 เป็นน้ำหนักปกติ
 • ดัชนีมวลกายระหว่าง 25 และ 29.9 เป็นน้ำหนักเกิน
 • ดัชนีมวลกายมากกว่า 30 เป็นน้ำหนักอ้วน.

สำหรับประเทศในเอเซีย

 • ดัชนีมวลกายน้อยกว่า 18.5 คุณมีน้ำหนักน้อยเกินไป ซึ่งอาจจะเกิดจากนักกีฬาที่ออกกำลังกายมาก และได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ วิธีแก้ไขต้องรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ และมีปริมาณพลังงานเพียงพอ และออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
 • ดัชนีมวลกายระหว่าง 18.5-22.9 คุณมีน้ำหนักปกติและมีปริมาณไขมันอยู่ในเกณฑ์ปกติ มักจะไม่ค่อยมีโรคร้าย อุบัติการณ์ของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงต่ำกว่าผู้ที่อ้วนกว่านี้
 • ดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 23-24.9คุณเริ่มจะมีน้ำหนักเกิน หากคุณมีกรรมพันธ์เป็นโรคเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูง ต้องพยายามลดน้ำหนักให้ดัชนีมวลกายต่ำกว่า 23
 • ดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 25-29.9คุณจัดว่าเป็นคนอ้วนระดับ1 และหากคุณมีเส้นรอบเอวมากกว่า 90 ซม.(ชาย) 80 ซม.(หญิง) คุณจะมีโอกาศเกิดโรคความดัน เบาหวานสูง จำเป็นต้องควบคุมอาหาร และออกกำลังกาย
 • ดัชนีมวลกายมากกว่า 30คุณจัดว่าอ้วนระดับ 2 คุณเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่มากับความอ้วน หากคุณมีเส้นรอบเอวมากกว่าเกณฑ์ปกติ คุณจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง คุณต้องควบคุมอาหาร และออกกำลังกายอย่างจริงจัง

การวัดเส้นรอบเอว

ดัชนีมวลกายบอกว่าน้ำหนักของคุณเกินค่าปกติ แต่ไม่ได้บอกว่าคุณเสี่ยงต่อสุขภาพ เนื่องจากไขมันที่สะสมในที่แตกต่างกัน จะมีผลเสียต่อสุขภาพต่างกัน คนที่อ้วนลงพุงจะมีไขมันสะสมในอวัยวะภายในมาก จะเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอ่านที่นี่ เราจะรู้ว่าอ้วนลงพุงหรือไม่เราจะวัดจากเส้นรอบเอว

วิธีการวัด

 • ใช้สายเมตรธรรมดา
 • วัดรอบเอวเหนือสะโพก
 • ให้สายขนานกับพื้น
 • อย่าให้สายรัดแน่เกินไป
 • วัดขณะที่หายใจออกเต็มที่