ยาลดความดันโลหิต Diltiazem

หากเกิดอาการในขณะรับประทานยาชนิดนี้ให้หยุดยาและแจ้งแพทย์

 • ใจสั่น อาการเจ็บหัวใจเป็นนานและถี่ขึ้นหรือรุนแรงขึ้น
 • มีผื่นแดง หรือตุ่มน้ำที่ผิวหนัง
 • มือหรือเท้าบวมหรือขาส่วนล่างบวม หายใจขัด น้ำหนักเพิ่มรวดเร็ว
 • หายใจลำบาก
 • หัวใจเต้นช้า
 • เวียนศีรษะ หน้ามืดเป็นลม
 • แน่นท้อง เบื่ออาหาร ตัวเหลืองตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

ยานี้เพิ่มปริมาณเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจ จึงใช้รักษาอาการปวดเค้นอก (แอนจินาเพ็คตอริส) และใช้ลดความดันโลหิต เนื่องจากมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดและลดแรงต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลาย

 1. ความดันโลหิตสูง
 2. เจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ขนาดยาที่ใช้

 1. ความดันโลหิตสูงจะเริ่มให้ขนาด 120 มิลิกรับหากความดันโลหิตยังคุมไม่ได้ให้ปรับยาหลังจากได้ยาไปแล้ว 14 วัน ขนาดยาไม่เกิน 540มิลิกรับต่อวัน
 2. อาการเจ็บหน้าอกจากหลอดเลือดหัวใจตีบ ขนาดยาเริ่ม 120-180 มิลิกรับต่อวัน ปรับยาทุก 14 วันขนาดยาที่ใช้ไม่เกิน 540 มิลิกรัมต่อวัน

ก่อนจะใช้ยานี้ต้องแจ้งแพทย์และเภสัชหากคุณมีประวัติดังต่อไปนี้

 • กำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร
 • มีโรคตับหรือโรคไต
 • มีโรคหัวใจ
 • ยาที่รับประทานโดยเฉพาะยาต้านเบต้า (atenolol, carteolol, metoprolol, propranolol เป็นต้น) ยารักษาหัวใจ digoxin ยายับยั้งการหลั่งกรด cimetidine ยากดภูมิต้านทาน cyclosporineรับประทานยาอื่น เช่น ยาซื้อเอง สมุนไพร
 • ประวัติแพ้ยา ควรบอกแพทย์

วิธีการใช้ยา

 • ขนาดรับประทานตามแพทย์สั่ง โดยทั่วไปรับประทานวันละ 1-4 ครั้ง ขึ้นกับโรคที่เป็นและรูปแบบของยาที่ใช้
 • ต้องรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การรักษาได้ผลดี
 • ยานี้มีขายในรูปยาเม็ดขนาด 30 และ 60 มก. ยาแคปซูลออกฤทธิ์นานขนาด 90 มก. ยาฉีดขนาด 10 และ 50 มก. ต่อหลอด
 • รับประทานยานี้ตอนท้องว่าง โดยรับประทานก่อนอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ควรรับประทานยาให้ตรงเวลาทุกครั้ง
 • ให้กลืนยาพร้อมน้ำ 1 แก้วห้ามเคี้ยวหรือบดยา

ผลข้างเคียงของยาที่ต้องเฝ้าระวัง

 1. การเต้นของหัวใจ ยานี้จะลดการเต้นของหัวใจ และอาจจะทำให้หัวใจเต้นช้าโดยเฉพาะผู้ที่มีโรค sick sinus syndrome จะต้องติดตามการเต้นของหัวใจ
 2. หัวใจล้มเหลว เนื่องจากยานี้จะกดการทำงานของหัวใจอาจจะทำให้หัวใจล้มเหลวกำเริบ
 3. ความดันโลหิตต่ำ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจ หรือใช้ยาลดความดันหลายชนิด
 4. ตับอักเสบ

ผลข้างเคียงของยา

ผลข้างเคียงที่รุนแรงพบไม่บ่อย หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและพบแพทย์

 • มีผื่นแดง หรือตุ่มน้ำที่ผิวหนัง
 • มือหรือเท้าบวม
 • หายใจลำบาก
 • หัวใจเต้นช้า
 • เวียนศีรษะ หน้ามืดเป็นลม
 • แน่นท้อง เบื่ออาหาร ตัวเหลืองตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม

ผลข้างเคียงที่พบและแนวทางแก้ไขได้แก่

 • ปวดศีรษะ มักจะเกิดหลังจากรับยาครั้งแรก อาการปวดจะดีขึ้น
 • เวียนศีรษะหน้ามืดการแก้ไขจะควรเปลี่ยนอิริยาบถช้า ๆ หากอาการยังคงอยู่และรุนแรง ควรพบแพทย์อย่างช้าๆ หากยังมีอาการหน้ามืดให้นั่งก่อนยืน
 • แน่นท้อง คลื่นไส้ รับประทานอาหารครั้งละน้อย แต่บ่อยๆ
 • เจ็บคอ ไอ คัดจมูก
 • หน้าร้อนแดงมักจะเป็นเมื่อรับประทานยาครั้งแรก
 • แพ้แสง ต้องหลีกเลี่ยงการเจอแสงจ้า

ข้อห้ามในการใช้ยา

 1. เป็นโรค sick sinus syndrome จะให้ยานี้ได้หากใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ
 2. ผู้ที่ปัญหาเกี่ยวการนำไฟฟ้า( second- or third-degree AV block )
 3. ผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำ< 90 mm Hg systolic),
 4. ผู้ป่วยแพ้ยานี้
 5. ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายและเริ่มมีน้ำท่วมปอด

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์

สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท C

Nifedipine | Amlodipine | Felodipine | Nicardipine | Nimodipine | Diltiazem |