ยาลดความดันโลหิต Nimodipine

ยา Nimodipine เป็นยาลดความดันโลหิตกลุ่ม calcium channel blockers นิยมใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาเลือดออกในสมองที่เรียกว่า subarachnoid hemorrhage ซึ่งยา Nimodipine ยานี้ใช้บรรเทาอาการซึ่งเกิดจากการหดเกร็งของหลอดเลือดจากเลือดออกในสมอง จะลดความเสียหายของเนื้อสมอง

วิธีการใช้ยาลดความดันโลหิต Nimodipine

 • ยานี้จะมีในรูปแคปซูลหรือยาน้ำ ให้รับประทานทุก 4 ชั่วโมงเป็นเวลา 21 วัน การให้ยาจะต้องให้ให้เร็วที่สุดอย่างช้าไม่เกิด 96 ชั่วโมงหลังเกิดอาการ
 • การรับประทานยาควรจะรับตอนท้องว่างคือก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง หรือหลังอาหาร 2 ชั่วโมง หลังรับประทานยาห้ามนอนราบเป็นเวลา 10 นาที
 • รับประทานยาทั้งเม็ดห้ามบด ห้ามเคี้ยว และดื่มน้ำตาม 1 แก้ว

จะต้องทำอะไรบ้างก่อนรับประทานยาลดความดันโลหิต Nimodipine

 • แจ้งแพทย์หากท่านแพ้ยา nimodipine หรือยาอื่น
 • หากท่านรับประทานยาต่อไปนี้ให้แจ้งแพทย์ ยารักษาเชื้อราเช่น itraconazole , ketoconazole , voriconazole ; clarithromycin ; ยารักษาโรคเอดส์ เช่น indinavir , nelfinavir , ritonavir , และ saquinavir ; nefazodone; และ telithromycin (Ketek).
 • แจ้งชื่ออยาที่ท่านรับประทานทั้งที่ซื้อเอง หรือแพทย์สั่ง หรือสมุนไพร
 • แจ้งแพทย์หากท่านมีโรคตับ
 • แจ้งแพทย์หากท่านกำลังตั้งครรภ์หรือเลี้ยงลูกด้วยนม

ผลข้างเคียงของยาลดความดันโลหิต Nimodipine

หากอาการข้างเคียงไม่หายหรือรุนแรงให้แจ้งแพทย์อาการดังกล่าวได้แก่

 • ปวดศีรษะ
 • ท้องร่วง
 • คลื่นไส้
 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • ผื่น

แต่หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและแจ้งแพทย์ทันที

 • มึนงง
 • หน้ามืดเป็นลม
 • หัวใจเต้นช้าหรือเร็วเกินไป
 • แขน ขา และเท้าบวม

ยาที่มีผลต่อการทำงานของยา Nimodipine ได้แก่

 • carbamazepine
 • cimetidine
 • dalfopristin/quinupristin
 • erythromycin
 • fluoxetine
 • ketoconazole
 • methyldopa
 • nefazodone
 • nifedipine
 • nimodipine solution
 • nortriptyline
 • phenobarbital
 • phenytoin
 • rifampicin
 • ritonavir
 • valproic acid
 • zidovudine

ดังนั้นท่านจะต้องแจ้งชื่อยาให้แพทย์ทราบก่อนที่แพทย์จะให้ยา

Nifedipine | Amlodipine | Felodipine | Nicardipine | Nimodipine | Diltiazem |