ยาลดความดันโลหิต Nicardipine

ยา Nicardipine เป็นยารักษาความดันโลหิตสูงโดยการขยายหลอดเลือดจึงทำให้หัวใจทำงานน้อยลง นอกจากนั้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจเพิ่มขึ้นจึงใช้สำหรับป้องอาการเจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด แต่หากมีอาการเจ็บหน้าอกจะต้องใช้ยาอื่นร่วม

การใช้ยาลดความดันโลหิต Nicardipine

ชนิดของยา ยามีสองชนิดคือชนิดธรรมดาจะต้องรับประทานวันละ 3 ครั้ง และชนิดออกฤทธิ์นานจะรับประทานวันละ2 ครั้ง ห้ามเคี้ยว ห้ามบด ให้กลืนยาและดื่มน้ำตาม

ยานี้มีขายในรูปยาเม็ดขนาด 10 และ 20 มก. ยาแคปซูลออกฤทธิ์นานขนาด 40 มก

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยาลดความดันโลหิต Nicardipine

 1. ความดันโลหิตสูง
 2. ภาวะหัวใจวาย

ก่อนใช้ยานี้ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบอะไรบ้าง

 • เรื่องแพ้ยาต้องแจ้งชื่อยาที่เคยแพ้
 • ต้องแจ้งชื่อยาที่ซื้อรับประทาน สมุนไพร และยาที่แพทย์จ่ายโดยเฉพาะยาดังต่อไปนี้ carbamazepine ; cimetidine; cyclosporine; fentanyl ; beta-blockers, digoxin , diuretics, quinidine; phenytoin; ranitidine ; theophylline; และ vitamins.
 • แจ้งแพทย์หากท่านมีโรคตับ หรือโรคไต
 • แจ้งแพทย์หากตั้งครรภ์หรือกำลังฝห้นมบุตร

ข้อที่ต้องระวัง

 • หลีกเลี่ยงน้ำองุ่น หรือรับประทานองุ่น 1 ชั่วโมงก่อนรับประทานยา หรือ2 ชั่วโมงหลังรับประทานยา

ผลข้างเคียงของยาลดความดันโลหิต Nicardipine

 • ปวดศีรษะ
 • จุกเสียดกระเพาะอาหาร
 • มึนงง หน้ามือเป็นลม
 • หน้าแดงและร้อน
 • ชาปลายมือปลายเท้า
 • หัวใจเต้นเร็ว
 • เหงื่ออก
 • ปากแห้ง

หากมีอาการดังต่อไปนี้ให้ปรึกษาแพทย์ทันที

 • บวมใบหน้า หนังตา ริมฝีปาก มือ
 • หายใจลำบาก
 • เป็นลม
 • มีผื่น
 • เจ็บหน้าอกเพิ่มขึ้น

Nifedipine | Amlodipine | Felodipine | Nicardipine | Nimodipine | Diltiazem |