jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การวินิจฉัยครรภ์เป็นพิษ

การวินิจฉัยโรคครรภ์เป็นพิษไม่ยากหากฝากครรภ์อย่างสม่ำเสมอ การจะวินิจฉัยต้องมีองค์ประกอบดังนี้

เมื่อวินิจฉัยได้แพทย์จะส่งตรวจพิเศษ

สาเหตุ อาการ การวินิจฉัย ผู้ที่เสี่ยง การรักษา โรคแทรกซ้อน ครรภ์เป้นพิษ

Google
 

เพิ่มเพื่อน